Er is veel activiteit in het dorp Adorp. Om daarvan twee uitersten te noemen zijn dat bijvoorbeeld herstel van graven op de begraafplaats tot een jaarlijkse kermis op de speelweide. De wekelijkse dorpstafel is een actie om mensen samen aan tafel te brengen tegen een geringe vergoeding. “Meet en greet”, wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwilligers dat met een divers aan menu’s voor een groep van 25 personen gaat koken.

Adorp neemt het beeld van een slaperig dorp weg met een filmpje over het vrijdagmiddaginitiatief van de dorpstafel in Artharpe. Zie hiervoor de link https://52dorpen.nl/video/adorp/?fbclid=IwAR1x2YrWKo57nrCMXFtnKtmHGPtzncdb9dVD24SARyZ8shLP86N18kYrsuY&fs=e&s=cl

52 dorpen, 52 verhalen. Gedurende twee jaar wordt de gemeente Het Hogeland in beeld gebracht. Voor veel bewoners van de nieuwe gemeente is de situatie na de herindeling nog steeds onwennig, laat staan het bestuurlijk en ambtelijk orgaan van de gemeente. Wat leeft er in al deze dorpen en welke mooie initiatieven zijn er te vinden. Dit project van 52Dorpen.nl probeert hierop voor alle betrokkenen in deze gemeente een antwoord te bieden.