Algemeen nieuws

Informatie over de inpassing van de N361
7 juli, 2018 - 08:59

Op 3 juli zijn er door Gedeputeerde Staten twee besluiten vastgesteld over de herinrichting van de N361 in Adorp.

Instellen verplicht fiets/bromfietspad op Molenweg in Adorp
27 juni, 2018 - 10:34

N.a.v.publicatie Wiekslag. Burgemeester en wethouders van gemeente Winsum hebben besloten om: een verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen aan te wijzen op de Molenweg (noord) aan de oostkant van de aansluiting met de provinciale weg N361 tot aan de uitweg van Molenweg 29. Door middel van het plaatsen van een drietal palen een fysieke afsluiting te realiseren aan de noordzijde van de Molenweg.

Hoge opkomst inloopavond nieuwbouwplannen 't Stee
19 juni, 2018 - 22:36

Afgelopen woensdagavond 13 juni hebben Stichting Kuub, architectenbureau Skets en Dorpsbelangen Adorp de nieuwbouwplannen op het voormalige voetbalveld ‘t Stee gepresenteerd.

Adorp verrast met met nieuwe roodlicht-snelheids-camera
16 april, 2018 - 23:49

Na dringend optreden van een aantal dorpsgenoten die de focus van hun eigen camera's lieten vallen op DoorrijdenBijRoodLicht heeft de provincie Groningen zijn verantwoordelijkheid genomen en het Openbaar Ministerie aangesproken op de situatie in Adorp met betrekking tot de voetgangersoversteekplaats bij 't Witte Hoes. Zie ook reactie Chiel van Veen.

College en raad van de gemeente Winsum voor de laatste maal op dorpskernbezoek
17 april, 2018 - 00:44

Gemeente Winsum heeft de burgerparticipatie hoog in het vaandel, daarom bezoekt het college de dorpen om op de hoogte te blijven van gaande ontwikkelingen in de dorpen. In verband met de gemeentelijke herindeling werd maandag 16 april voor de laatste keer een dorpskernbezoek georganiseerd in Adorp.