Algemeen nieuws

Snoeiafval halen, nog volgens oude regel gemeente Winsum
6 maart, 2019 - 23:17

Woont u inde voormalige gemeente Winsum? Dan kunt u de komende periode gratis uw snoeiafval op laten halen. De snoeironde wordt van maandag 18 tot en met vrijdag 28 maart gereden. U kunt uw snoeiafval tot uiterlijk 13 maart aanmelden.

Provincie en gemeente hardnekkig in besluit tot afsluiting Molenweg-Noord(2)
2 maart, 2019 - 14:37

Toelichting met alternatief op bezwaar van Dorpsbelangen Adorp tegen afsluiting Molenweg-Noord. Waar een wil is, is een weg. Ook Dorpsbelangen hanteert graag de 4 thema’s, maar nu vanuit het dorp Adorp bezien, zoals ze zijn gepresenteerd in de “”Rapportage herinrichting N361 Adorp en Sauwerd”” en is opgesteld door Grontmij.

Provincie en gemeente hardnekkig in besluit tot afsluiting Molenweg-Noord(1)
2 maart, 2019 - 13:07

Provinciale Staten heeft op 6 juli 2016 ingestemd met het realisatiebesluit N361 projecten. Een deelproject zal in de zomerperiode van 2019 worden uitgevoerd, het betreft dan het traject Noorderhoogebrug tot aan de Munnikeweg. Pijnpunt voor Adorp in dit onderdeel is de afsluiting van Molenweg-Noord. Hierop zijn veel bezwaren ingediend en deze zijn niet-ontvankelijk of zijn ongegrond verklaard.

Het Hogeland informeert via de Noorderkrant
25 februari, 2019 - 00:44

Algemene publicaties van gemeente Winsum waren te zien in De Wiekslag en uiteraard op de website van de gemeente Winsum. Gemeente Het Hogeland informeert vanaf dit jaar via een informatiepagina in de Noorderkrant en via eigen website www.hethogeland.nl .

Coalitieakkoord gemeente Het Hogeland
24 februari, 2019 - 14:51

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Het Hogeland. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Hoe ze dat doen is vastgelegd in het coalitieakkoord.