Algemeen nieuws

Dorpstafel á la maison
25 juni, 2019 - 14:51

‘Vrijdag 28 juni a.s. is de laatste Dorpstafel van dit seizoen.
Wies en Zwantine (06-16689069) bereiden het volgende menu:
Vlees of vis, verschillende salades met gebakken aardappelen en
het toetje komt van José; zij gaat weer heerlijk ijs voor ons maken.
Na 2 maanden van vakantie vieren, luieren, reizen, wandelen, en inspiratie opdoen, beginnen we in september weer met De Dorpstafel, iedere vrijdag.’

Gemeente Het Hogeland: Denk mee over nieuw begraafbeleid
18 juni, 2019 - 10:20

Nu de gemeente Het Hogeland een feit is, bestaat er op veel terreinen behoefte aan nieuw beleid; ook op het thema ‘begraven’. Het college en de gemeenteraad hebben aan dit onderwerp een hoge prioriteit gegeven. Ook vinden het college en de raad het van belang dat inwoners en organisaties en verenigingen gekend worden in dat nieuwe beleid.

Dinsdag 18 juni - inloopbijeenkomst werkzaamheden N361 Adorp
12 juni, 2019 - 23:10

Een bericht van provincie Groningen: De provincie Groningen en de aannemer KWS nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op 18 juni aanstaande in Dorpshuis Artharpe . Zij vertellen dan over hoe u uw woning of bedrijfspand kunt bereiken tijdens de stremming (15 juli tot en met 23 augustus) en welke hinder u mogelijk kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De inloop is van 17.00 tot 20.00 uur.

Informatieavond Molenweg Noord in ‘t Witte Hoes
11 mei, 2019 - 22:27

Alle inwoners Adorp, maar in het bijzonder degenen die bijgedragen hebben aan een bezwaar tot afsluiting van Molenweg Noord, worden uitgenodigd door Dorpsbelangen en bewoners Molenweg voor een bijeenkomst in ’t Witte Hoes op dinsdag 21 mei om 20.00 uur. Stand van zaken omtrent de afsluiting van de Molenweg zal dan worden toegelicht.

Verkiezingsuitslag PS 2019 stembureau Adorp(definitief)
21 maart, 2019 - 00:49

Hieronder volgt een overzicht van de verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in Adorp met voorgaande uitslagen; uitslag van gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen met de nieuwe zetelverdeling. Zie LEES VERDER. Daaronder volgt de uitslag voor Waterschap Noorderzijlvest in Adorp.