Nieuws

Grootse actie schoolplein OBS DE WIERDE
16 augustus, 2015 - 12:55

In de laatste vakantieweek is het schoolplein door ouders en kinderen van de basisschool flink onder handen genomen. De actie, opgezet door Dorpsbelangen, ouderraad en schoolpleincommissie, had tot doel het schoolplein schoon en veilig te maken voor aanvang van het schooljaar. De unieke locatie van school De Wierde is nu behalve schoon en veilig zelfs kleurrijk en uitdagend geworden. Kortom een speelparadijs.