Adorp informeert

Selecteer pagina

Op dinsdagavond 31 augustus heeft Dorpsbelangen Adorp een informatieve avond georganiseerd met twee belangrijke gesprekspunten:

  • de stand van zaken omtrent het dorpsbudget,
  • bezichtiging van de molen en informatie over de vorderingen.

De kap

Voor de bezichtiging waren vertegenwoordigers van alle verenigingen uitgenodigd. De rondleiding werd verzorgd door drie vertegenwoordigers van Molenstichting Winsum, Ids van der Honing, Douwe van der Zee en Johannes Nijmeijer. In kleine groepjes gaven zij informatie over de stand van zaken van de restauratie van de molen.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie.

  • De kap is verwijderd en vervangen door een tijdelijke afsluiting.
  • Een groot probleem bij de molen is, dat deze de afgelopen jaren steeds verder schuin zakte. Daarvoor is ondergronds een versteviging van de fundering gemaakt.
  • Door de verzakking kon de kap niet meer draaien. Met behulp van wiggen is de hele houten bovenbouw weer waterpas gezet.
  • Gedeelten van het voegwerk is aangepakt.
  • Ramen en kozijnen zijn vervangen.
  • De molenwieken worden vervangen. Een van de wieken is gemaakt met klinknagels, de tweede is gelast.

Voortgang

Al met al is er veel werk verzet, maar blijft er nog heel veel te doen. In de vergadering na de bezichtiging gaf Ids van der Honing aan, dat de restauratie goed op schema lag. De verwachting is nog steeds dat in augustus 2022 de molen feestelijk heropend kan worden. In verband hiermee gaf Ids ook aan Molenstichting Winsum een beroep wil doen op vrijwilligers. Veel Adorpers hebben aangegeven dat zij vriend van de molen wilden worden. Nu de restauratie voorspoedig loopt, lijkt de tijd gekomen om met Molenstichting Winsum te overleggen op welke manier de vrienden van de molen kan helpen om de restauratie, maar ook een latere invulling, tot een succes te maken. Dorpsbelangen Adorp zal daar binnenkort op terugkomen.