Adorp informeert

Selecteer pagina

In samenwerking met de Kerkcommissie Adorp en de Historische Kring Ubbega heeft Dorpsbelangen een plan geïnitieerd in 2019 om de begraafplaats grondig aan te pakken. Grondig aanpakken wil zeggen dat de cultuurhistorische graven van voor 1940 een opknapbeurt kunnen krijgen. Dorpsbelangen gaat er van uit dat graven ouder dan 80 jaar niet meer aan grafrechten onderhevig zijn. Voor deze aanpak heeft Dorpsbelangen een verzoek ingediend bij Landschapsbeheer Groningen voor deelname aan het project “Kerken in het Groen”.

Landschapsbeheer Groningen en “Kerken in het Groen”
“Kerken in het Groen” is een subsidieproject van de provincie Groningen. Aanpak van kerken en begraafplaatsen kunnen tot een maximale kostenbegroting van €30.000 een subsidie van de provincie ontvangen tot €13000. Dat is inmiddels toegekend aan Dorpsbelangen voor de begraafplaats van Adorp. Uitvoering en financieel beheer is in handen van Landschapsbeheer Groningen. Termijn van dit project liep tot 31 december 2021. Hierop is door LBG een verlenging aangevraagd, dat is door de provincie toegekend en het project loopt nu door tot eind 2022.

Algemene Begraafplaats Adorp van Gemeente Het Hogeland
Er is een herstelrapport opgesteld door LBG. Totale begroting van herstel cultuurhistorische graven is ongeveer €38000. Dorpsbelangen heeft een beroep gedaan op Loket Leefbaarheid NPG. Het maximale bedrag van €10000 is toegekend door SNN voor de begraafplaats in Adorp en staat inmiddels op de rekening van Dorpsbelangen. Rest nog een bedrag van €15000. Aan de toekenning van SNN was een termijn verbonden tot 31 december 2021. Dorpsbelangen heeft een uitstel aangevraagd en de toekenning is opgeschort tot eind juli 2022.
Gemeente Het Hogeland is eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Dorpsbelangen heeft een verzoek ingediend bij HH voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Dat is door gemeente HH afgewezen op grond van een omstreden artikel 10e als onderdeel van het reglement. Dan maar een aanvraag doen bij het college om een eigen bijdrage van €15000 te leveren voor de aanpak van de begraafplaats. Als 2/3 deel van de kosten al gedekt is door externe fondsen dan zal toch de gemeente dit verzoek wel met veel enthousiasme willen omarmen! NIET WAAR, wederom wordt het verzoek afgewezen; de gemeente doet geen bijdrage aan steen op begraafplaatsen.
Teneinde schrijft Dorpsbelangen brieven naar de raad, er vindt overleg plaats met de raad en zelfs een overleg met de wethouder. Eindresultaat is nihil, er komt geen toezegging.

Begrotingsoverschot 2022 van gemeente Het Hogeland
Van het begrotingsoverschot van 1,3 miljoen gaat HH €430.000 inzetten voor openbaar groen, onder andere voor begraafplaatsen. Gemeente HH is eigenaar van 40 begraafplaatsen. De PvdA, in de persoon van Jaap Heres, heeft zich enorm ingezet voor de aanpak op de begraafplaats in Adorp. Een raadsvoorstel voor de inzet van dit bedrag voor openbaar groen komt 2 maart aan de orde in de laatste vergadering van de raad voor de verkiezingen. De neuzen wijzen in de goede richting, er is hoop voor Adorp.
Binnenkort vindt overleg plaats met de huidige HH wethouder Theo de Vries om te kijken of een overeenkomst voor herstel van graven mogelijk is. Dorpsbelangen hoopt op een positief resultaat, na een jaar lang leuren bij de gemeente voor een eigen bijdrage en ondersteuning aan herstel van cultuurhistorische graven op de gemeentelijke Algemene Begraafplaats in Adorp.
Brief Dorpsbelangen aan de raadsfracties zie link Wk52-02.E.1._Brief_inwoner_Adorp_inzake_Begraafplaats_Adorp_geanonimiseerd
Nu ligt er een raadsvoorstel voor woensdag 2 maart 2022, zie de link 04.01.160222. Raadsvoorstel inzet incidentele middelen groen
ER IS NOG HOOP