Adorp informeert

Selecteer pagina

Subsidieaanvraag dorpsbudget voor begraafplaats definitief afgeblazen

Dorpsbelangen heeft op 19 augustus een aanvraag ingediend voor inzet dorpsbudget  ten behoeve van oudere grafmonumenten van voor 1940 op de algemene begraafplaats Adorp. Hierbij gaat het om een bijdrage van het dorpsbudget van €15000. Voorafgaand is deze aanvraag gepresenteerd aan de verenigingen en hun support gevraagd. Het college van b&w van gemeente Het Hogeland heeft per brief de inzet van het dorpsbudget definitief afgewezen.

Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Een noodbrief van Dorpsbelangen Adorp aan de raad van gemeente Het Hogeland.
In onze Dorpsvisie Adorp 2014-2025 hebben bewoners aangegeven dat verschillende graven op de begraafplaats achter de kerk in slechte staat verkeren. Gemeente Het Hogeland weigert medewerking aan een project dat een eigen eigendom betreft, namelijk de gemeentelijke begraafplaats in Adorp. Zelfs inzet van een dorpsbudget wordt hiervoor niet toegestaan.