Adorp informeert

Selecteer pagina

PlegtVos zet zich voortvarend in om het plan voor de 12 woningen op het oude voetbalterrein ’t Stee gerealiseerd te krijgen. Dorpsbelangen heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet om hier een mooi passend CPO plan voor wonen te kunnen maken. Dit resulteerde in een beeldkwaliteitsplan(BKP), uitgewerkt door architectenbureau Skets voor dit bouwterrein, zie hiervoor  10 03 091220 01 1 Beeldkwaliteitsplan t Stee Adorp 4.95MB Document (raadsinformatie.nl)
Gemeente Het Hogeland heeft ervoor gekozen een verbintenis aan te gaan met een projectontwikkelaar voor de invulling van de 12 , twee onder één kap, woningen. Daar is niets mis mee. Ook Dorpsbelangen blijft het belangrijk vinden dat er zo spoedig mogelijk gebouwd wordt op dit terrein. Dorpsbelangen en buurtbewoners zijn echter wel verrast door de omvang en het bouwvolume van de PlegtVos woningen.

Beeldkwaliteitsplan en de Welstandscommissie
Op 9 december 2020 is het bestemmingsplan voor ‘t Stee vastgesteld in de gemeenteraad van Het Hogeland. Leidend bij dit bouwplan is het BKP geweest. Voor de te bouwen woningen is een welstandsadvies gevraagd. De Welstandscommissie toetst de woningbouw aan het bestemmingsplan en onder andere aan het BKP.
Dorpsbelangen blijft bij gemeente Het Hogeland aandringen op de richtlijnen en detaillering  in het BKP. Gemeente Het Hogeland heeft aangegeven dat de welstandscommissie positieve adviezen heeft ingebracht op de te bouwen woningen. Uiteindelijk is de beslissing over de uitvoering aan het college.
Hier ontstaat de onduidelijkheid in het proces van de besluitvorming. Bij navraag naar de adviezen van de welstandscommissie en de bijbehorende rapportage daarvan blijft het college in gebreke, ze worden niet vrijgegeven.

Raadsvergadering op woensdag 15 december 2021
Op de agenda van de raadsvergadering staat bij de ingekomen stukken een memo van het college, zie hiervoor Wk48.C.1._Raadsmemo_m.b.t._bouwplan_Plegt-Vos  . Het is nu aan de raad om de waarheidsbevinding over de toetsing tevoorschijn te halen op de raadsvergadering van 15 december. Zie de agenda onder Vergadering – Gemeenteraad Het Hogeland
Het bouwplan zal waarschijnlijk wel uitgevoerd worden. Voor de toekenning van woningen aan de nieuwe bewoners lijkt dit niet op een teleurstelling uit te lopen. Dat is hun ook van harte gegund.
Burgerparticipatie is voor Adorp echter niet meer terug te vinden op het vaandel van gemeente Het Hogeland.

De afsluiting van Molenweg Noord is mede een besluit van HH. Het niet meewerken van gemeente HH aan een historisch herstel van de begraafplaats en nu de werkwijze van HH op ’t Stee brengt de samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau met gemeente Het Hogeland tot een absoluut dieptepunt voor Dorpsbelangen Adorp.