Adorp informeert

Selecteer pagina

De nieuwste editie van het Contactblad is uit en hier te lezen:  Contactblad 24 december 2020

Wegens de corona crisis staan wordt per aantal weken bekeken of er genoeg kopij is voor een editie van het Contactblad.
Oproep aan (vrijetijds) schrijvers en dichters: voor jullie verhalen en gedichten is ruimte in het Contactblad. Ook een scan van een kindertekening is een mogelijkheid.

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt bij voldoende kopij – er is hiervoor op dit moment geen datum te noemen.
Berichten kunnen worden doorgegeven via: contactblad-asw@planet.nl
Kopijsluitingsdata: in gewone tijden iedere 10e en 25e van de maand. Maar dat is vanwege corona vooreerst losgelaten.
Aanmelden mailinglijst: Wilt u/wil je per mail bericht van het verschijnen van het Contactblad, meld je dan aan voor de mailinglijst via contactblad-asw@planet.nl