Dit jaar, 2021, bestaat de Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge (vanaf nu CCASW) 30 jaar! De jubileumactiviteiten  zullen in 2022 plaatsvinden. Vanaf 1991 zijn er meer dan 110 exposities georganiseerd met werk van ruim 230 kunstenaars. Er zijn meer dan 190 concerten en jamsessies geweest, 20 films, excursies, kinderactiviteiten en educatieprojecten. We zijn dus mooi op weg!

Om deze “verjaardag” luister bij te zetten heeft de CCASW een jubileumboek samengesteld met een overzicht van wat er in al die jaren aan kunst en cultuur is langsgekomen. Een selectie van artiesten, kunstenaars, hun werk, interviews, verhalen van medewerkers en bestuursleden. Een full colour boekwerk om lang in door te bladeren en misschien wel wat verbaasd te zijn dat er zoveel kunst in allerlei vormen van zulke hoge kwaliteit ook gewoon op het platteland in Groningen gemaakt wordt. Er gaat inderdaad ook cultureel niks boven Groningen!

Op zaterdag 4 september zal de Commissaris van de Koning, de heer René Paas het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Dat gebeurt in aanwezigheid van het bestuur en de vrijwilligers van de CCASW, een groot gedeelte van de artiesten en de kunstenaars die aan het boek hebben meegewerkt en ook zij zullen een exemplaar overhandigd krijgen.

De locatie waar dit plaatsvindt is het Dorpshuis Artharpe in Adorp, tegenover de kerk in Adorp, het eigenlijke thuis van de CCASW, omdat veruit de meeste activiteiten daar plaatsvonden en vinden. (aanvang 13.00 uur). In verband met de pandemie en dus een beperking van het aantal aanwezigen, zal de middag in tweeën gesplitst worden. Vanaf 15.00 uur zullen de vrienden, oud bestuursleden en oud vrijwilligers van de CCASW ontvangen worden.

De beide bijeenkomsten zullen muzikaal omlijst worden door José Timmer (zang) en Jasper Blokzijl (piano).

Om in de sfeer van de CCASW te blijven is de nieuwe expositie met werk van Annet Hamster en Erik van Ommen die middag voor onze gasten geopend. Op 5, 11 en 12 september is die expositie in de kerk weer voor iedereen toegankelijk.

De verdere geplande jubileumactiviteiten zullen in 2022 plaatsvinden.

30 jaar CCASW en nog lang geen eind in zicht.