Adorp informeert

Selecteer pagina

Dorpsbelangen Adorp heeft een beroepschrift ingediend op het besluit van de provincie Groningen om de Molenweg Noord voor autoverkeer volledig af te sluiten. De rechter is helaas niet ontvankelijk voor veiligheid en leefbaarheid voor het dorp zoals dat is beschreven in het beroepsschrift en de toelichting. De provincie staat blijkbaar steviger in haar schoenen op basis van een onafhankelijk(!!)rapport opgesteld door de Grontmij/Sweco betaalt door de provincie.

Nu de herinrichting van de N361 zo goed als volledig is uitgevoerd, zit Adorp met de brokken. Veiliger opgang werd door de provincie voortdurend gepropagandeerd. Met de werkgroep Veilig Oversteken heeft Dorpsbelangen de provincie regelmatig gedurende de afgelopen maanden moeten bijpraten om de oversteek bij ’t Witte Hoes in ieder geval op het oude veiligheidsniveau te krijgen. Dit is helaas nog maar ten dele gelukt.

Shared Space was volgens de provincie de meest veilige oplossing voor voetgangers en fietsers in Adorp. Shared Space is echter steeds meer een achterhaald gedachtengoed uit het begin van deze eeuw zoals dat onder andere te zien is in Haren. Bij een succesvolle uitvoering van een Shared Space-omgeving gaat het om lokaal verkeer, in Adorp hebben we echter te maken met veel én snel transit-verkeer van forensen en scholieren op de fiets naar en van Groningen. E-bikes en speedpedelecs crossen hier met snelheden van 25 en 45 km/h door Adorp.

De nu uitgevoerde renovatie van de N361 komt te vroeg. Vertegenwoordigers van de provincie hebben ook duidelijk aangegeven dat de verwachting was dat de Fietsroute Plus Sauwerd-Groningen in ieder geval reeds gerealiseerd had moeten zijn. Hiermee zou dan een groot deel van alle fietsers niet meer door Adorp rijden. Helaas het mag nog niet zo zijn. Door deze vertraging en toch het doorvoeren van de renovatie van de N361, heeft de provincie samen met de gemeente een verantwoordelijkheid genomen waarbij de veiligheid in het gedrang dreigt te komen. Hiermee zijn mogelijke incidenten of ongevallen automatisch ook de verantwoordelijkheid van beide partijen geworden aangezien mede in de ogen van ook vele ouders van schoolgaande kinderen het geheel nog steeds als onveilig wordt beleefd. Vanuit Dorpsbelangen en de werkgroep Veilig Oversteken wordt hier keer op keer op gewezen.

Hoe gaat nu het oprijden vanaf de Molenweg naar de provinciale weg bij ‘t Witte Hoes in de nieuwe situatie? De voorrangsstrepen zijn op alle aansluitende toevoerwegen (Spoorlaan, Torenweg, Wierumerschouwsterweg en Molenweg Zuid) verder van de rijbaan gebracht. Wie met goed overzicht de provinciale weg wil oprijden blokkeert hierbij het fiets- en wandelgedeelte van het Shared Space-gebied.

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland kom en zie: Hoezo veiliger? De enige veilige plaats voor oprijden is nu nog Molenweg Noord. Maar die gaat dus helaas dicht!

In de bijlagen:
-de uitspraak van de bestuursrechter
-het beroepschrift van Dorpsbelangen
-toelichting op beroepschrift

Uitspraak bestuursrechter 745.82 KB
Beroepschrift Bestuursrechter _0 1.29 MB
Pleitnotitie DB_0 2 MB