Adorp informeert

Selecteer pagina

Na een samenwerking van 18 jaar in Noordwolde gaat de hoofd locatie van De Golden Raand verhuizen. Een emotioneel afscheid, maar hier opent zich ook weer  spreekwoordelijk een andere deur. Waar een deur dicht gaat daar gaat er ook weer een deur open, vaak eentje die onverwacht meer en andere kansen oplevert dan je in eerste instantie denkt. Een bewonderaar op fb: Ik blijf trots op De Golden Raand en ik heb er bewondering voor hoe je in deze tijden keer op keer aan alle deelnemers zulke mooie werkplekken kan bieden.

De Oude Nadorst
De hoofdlocatie verplaatst zich naar de locatie De Oude Nadorst aan de Oude Adorpweg in Groningen waar de mogelijkheden voor houtbewerking en kaswerk worden uitgebreid. Voor de agrarische activiteiten, hobbydieren en kaswerk heeft De Golden Raand twee nieuwe melkveebedrijven als samenwerkingspartner in het nabijgelegen Adorp gevonden. Het zijn de maatschappen van Piet Engel en Omgo Nieweg, beide aan de Spoorlaan ten oosten van de spoorlijn in Adorp. De nieuwe opzet voor deze boerenbedrijven is bedoeld voor opvang van ongeveer 10 tot 15 mensen met een zorgvraag. De intensieve begeleiding wordt geregeld door De Golden Raand.

Dagbesteding aan de Spoorlaan
Het zorgaanbod zal voornamelijk aangeboden worden op de veehouderij van Piet met een uitwijkmogelijkheid naar Omgo voor zorg van paarden. Bij het bedrijf van Piet zal naast de nieuwe schuur zal een kantine geplaatst worden. De ligging van deze bedrijven is gunstig voor uitwisseling met De Oude nadorst. Deze tweede bedrijfstak voor de boeren biedt nieuwe ontwikkelingskansen. Zorg en organisatie blijft onder beheer en regie van “De Golden Raand”. De verhuizing staat in oktober gepland maar vanaf nu is er al sprake van samenwerking , de zogenaamde zachte overdracht. De dagbezoekers hebben al kennis kunnen maken met de samenwerkingspartner Piet in zijn melkstal.

 

 

De Golden Raand
Sinds 2002 bieden Bas Hofman en Greet Cazemier binnen hun melkveebedrijf de mogelijkheid om mensen mee te laten werken en mee te laten genieten van het mooie vak dat zij beoefenen. Mensen met een zorgvraag kunnen hier dagelijks aan de slag om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de verzorging van de melkkoeien, paarden, kleinvee, kas, de boerderijwinkel en de tuin. Ook werken op de  houtafdeling aan de Oude Adorperweg is mogelijk.
Het melkveebedrijf aan de Wolddijk is omgevormd tot een zorgboerderij waarbinnen nu zo’n 100 mensen dagbesteding vinden op 7 verschillende locaties. Naast de locaties op de Wolddijk en op de Oude Adorperweg is er ook samenwerking met kinderboerderij De Beestenborg in Groningen, buitenplaats Het Reitdiep, Hertenkamp Bedum en de supermarkten Jumbo en Plus in Bedum.
Per 31 oktober zal De Golden Raand niet langer meer gehuisvest zijn aan de Wolddijk in Noordwolde. Het melkveebedrijf van Bas Hofman stopt met de bedrijfsvoering, Greet Cazemier zet de zorgopvang vanuit De Oude Nadorst voort.