Adorp informeert

Selecteer pagina

Met ingang van 1 januari 2020 worden er geen computercursussen meer verzorgd in de Digitale Hoek. Het bestuur van de Stichting 55+ASW is van mening dat we onze doelgroep in dit gebied de afgelopen 10 jaar ruimschoots bereikt hebben.

Het besluit om te stoppen is dan ook genomen omdat o.i. gebleken is dat de markt verzadigd is; het aantal deelnemers is de afgelopen 2 jaar fors teruggelopen. Net als bij de overige landelijke leercentra van Seniorweb.

Op de inloopochtenden op de 2e en 4e maandag van de maand van 10 tot 12u in resp. Dorpshuis Artharpe en Dorphuis Ubbegaheem, kunt u nog wel terecht voor problemen met laptop, tablet, iPad of telefoon. Onze vrijwilligers zijn dan aanwezig en helpen u graag.

Mocht u een cursus willen volgen dan kunt u terecht bij Seniorweb.nl of bij de Bibliotheek in uw woonplaats.
Voor meer informatie: 050-3061662