Adorp informeert

Selecteer pagina

Na de afwijzing van alle bezwaarschriften heeft Dorpsbelangen Adorp besloten de procedure voor het open houden van Molenweg Noord voort te zetten met een beroepschrift bij de bestuursrechter. Op maandag 15 juli heeft de rechtszitting bij de rechtbank te Groningen plaatsgevonden. Uitspraak hierover wordt eind augustus of begin oktober verwacht.

In juli 2018 werd het voornemen van de provincie en van de gemeente Winsum gepubliceerd om de Molenweg aan Noordzijde af te sluiten. Velen hebben de moeite genomen om zowel bij de gemeente Winsum als bij de provincie Groningen een bezwaarschrift in te dienen. Op 12 oktober 2018 heeft een gemeenschappelijke hoorzitting plaats gevonden van de gemeente en de provincie waar bezwaarden hun toelichting konden geven.

Na een lange bezwaarprocedure, 28 weken na het indienen van bezwaar, bij de provincie Groningen en bij gemeente Winsum kwam er uiteindelijk reactie op alle bezwaarschriften.
In februari werden de besluiten op de bezwaarschriften door GS en gemeente Het Hogeland bekend gemaakt. Alleen bezwaarschriften van buurtbewoners aan de Molenweg en van Dorpsbelangen werden ontvankelijk verklaard, de betrokkenheid van andere bezwaarmakers zou te gering zijn naar deze zaak. Na ontvankelijk werden de bezwaren vervolgens beoordeeld of deze bezwaren gegrond dan wel ongegrond zijn.

De rechtscommissie van de provincie Groningen oordeelde unaniem voor ongegrond in het advies naar GS. GS van de provincie Groningen nam het advies over en wees de bezwaren van Dorpsbelangen en van enkele bewoners van de Molenweg af met ongegrond.
De rechtscommissie van gemeente Het Hogeland(voorheen gemeente Winsum)gaf een verdeeld advies naar het college met een meerderheid voor gegrond. Het college heeft dit advies naast zich neer gelegd en vervolgens besloten tot een ongegrond verklaring van de bezwaarschriften van Dorpsbelangen en betrokken bewoners.

Hierop heeft Dorpsbelangen besloten de bezwaren namens het dorp en de bewoners met een beroepschrift voort te zetten bij de bestuursrechter. Er is een inzameling geweest onder de bewoners van Adorp om de griffierechten te kunnen bekostigen.
Dorpsbelangen heeft besloten alleen een beroepschrift te doen op het besluit van de provincie Groningen, met de gemeente is contact geweest en deze zou de provincie volgen in uitvoering na een uitspraak van de bestuursrechter.

Op 15 juli heeft de rechtszitting plaatsgevonden bij de rechtbank. De aangeleverde stukken van Dorpsbelangen kun je vinden in de bijlagen. Dorpsbelangen heeft zich ingezet en heeft gepleit voor open houden van Molenweg Noord uitsluitend voor opgang in noordelijke richting. Het opgaand verkeer is anders genoodzaakt gebruik te maken van de aansluiting bij Molenweg Zuid. Deze is echter ook in de nieuwe situatie veel gevaarlijker voor de opgang.
Uitspraak van de rechter volgt binnen 6 weken, dat zou eind augustus/begin september kunnen zijn. Indien verlenging noodzakelijk is voor een uitspraak dan wordt het met 12 weken begin oktober.
Op voorhand mag gezegd worden dat Adorp zeer teleurgesteld is in de opstelling van de provincie en zo ook gemeente Het Hogeland met betrekking tot de zaak Molenweg Noord.

 

Bijlage Grootte
Beroepschrift Bestuursrechter _0 1.29 MB
Pleitnotitie DB_0 2 MB