Agenda

Klik op de titel van een evenement voor alle details.
Klik op een kolomkop voor een andere sortering.

Datumsorteerpictogram Tijd Evenement Locatie
18 mei 2010 19:45 Verzamelen voor volgende... Dorpshuis Artharpe
18 mei 2010 20:00 Gebruikersbijeenkomst... Wessel Gansfortcolle
18 jun 2010 20:00 Officiele opening www.adorp.com... Dorpshuis Artharpe
18 okt 2010 00:00 Gebiedsbijeenkomst Reidiepdal Onbekend
18 okt 2010 19:45 Gebiedscommissie Reitdiepdal Ubbegaheem Sauwerd
11 nov 2010 20:00 Bestuursvergadering... Stratingh
21 mar 2012 20:00 Ledenvergadering Dorpsbelangen... 't Witte Hoes
4 apr 2012 17:00 Dorpskernbezoek Adorp door... In dorp en 't W
26 apr 2012 19:30 Informatieavond... Ubbegaheem Sauwerd
8 sep 2012 11:00 Open Dag Wetsingerzijl Wetsingerzijl
22 nov 2012 19:00 Ontwerp-bestemmingsplan Adorp Artharpe
9 jan 2013 19:45 Adorp Duurzaam voorlichting Artharpe
23 jan 2013 19:45 Adorp Duurzaam voorlichting Artharpe
14 mar 2013 20:00 Presentatie Dorpsonderzoek Artharpe
17 mar 2013 11:30 Informatiedag Harssensbosch Boerderij Harssensbo
27 mar 2013 20:00 Ledenvergadering Dorpsbelangen... Artharpe
3 jul 2013 19:30 Wandeltocht Adorp-Harssens Start Kerk
14 dec 2013 14:00 Kerstmarkt Adorp Artharpe
26 mar 2014 19:30 Ledenvergadering Dorpsbelangen... Artharpe
14 mei 2014 19:30 Workshop duurzaamheid, energie... Artharpe
24 mei 2014 11:00 Lente-Fair Speelweide De Molen
11 jun 2014 19:30 Adorp-Duurzaam Artharpe
13 dec 2014 14:00 Kerstmarkt Adorp Artharpe
27 jan 2015 19:30 Behoud OBS De Wierde Artharpe
25 mar 2015 19:30 Ledenvergadering Dorpsbelangen... Artharpe
30 mei 2015 11:00 Lente fair Speelweide
12 nov 2015 20:00 Oproep voor uitleg over... Basisschool OBS De W
12 dec 2015 14:00 Kerstmarkt dorpshuis Artharpe Dorpshuis Artharpe
16 feb 2016 19:00 Overleg Provincie,... Artharpe
23 mar 2016 20:00 Algemene ledenvergadering... Artharpe
28 mei 2016 11:00 Lentefair 2016 Speelweide "De
4 jul 2016 19:30 Informatie avond Leefbaarheid Artharpe
28 mar 2017 20:00 Ledenvergadering Dorpsbelangen... Artharpe
28 mar 2017 20:00 Algemene Ledenvergadering... Artharpe
5 apr 2017 20:00 Presentatie Adorp Duurzaam Artharpe
9 mei 2017 19:30 Informatieavond voetbalveld... Dorpshuis Artharpe
2 jun 2017 16:00 De Rijdende Popschool Jeugdsoos
9 dec 2017 14:00 Kerstmarkt 2017 Dorpshuis Artharpe
29 mar 2018 20:00 Ledenvergadering Dorpsbelangen... Dorpshuis Artharpe
26 mei 2018 11:00 Lentefair Adorp Speelweide De Molen
2 apr 2019 20:00 Algemene Ledenvergadering... Dorpshuis Artharpe
25 mei 2019 11:00 Lentefair 2019 Speelweide De Molen
6 nov 2019 19:00 Presentatie 't Stee Dorpshuis Artharpe
14 dec 2019 14:00 Kerstmarkt in dorpshuis... Dorpshuis Artharpe