Nieuws

Volle zaal bij bijeenkomst ""Behoud De Wierde""
28 januari, 2015 - 13:08

Honderdzeventien bezoekers gaven gehoor aan de oproep om deze bijeenkomst bij te wonen en te ondersteunen. Dorpsbelangen gaf samen met de MR een presentatie over de stand van zaken. Aan het slot werden de alternatieven voorgelegd aan het publiek. Dorpsbelangen zet zich bij de schoolbesturen primair in voor behoud van de locatie in Adorp en op de tweede plaats blijft Dorpsbelangen de ontwikkelingen volgen van de stichting Kleine Scholen Nrd Groningen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp
21 maart, 2019 - 15:00

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
2 april 2019 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur.
In de bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag
29 maart 2018.

OC: Adorpers naar rechter om afsluiting Molenweg
16 maart, 2019 - 13:23

Inwoners van Adorp laten het er niet bij zitten, zij stappen naar de rechter om afsluiting van Molenweg Noord te voorkomen. De afsluiting van de weg maakt deel uit de herinrichting van de Provincialeweg N361. Adorpers kwamen hier massaal tegen in het geweer; maar tot dusverre zonder resultaat (Ommelander Courant, zie ook de bijlage).

"Meet en greet" tijdens sfeervol Kerstmarkt 2018
9 december, 2018 - 16:19

Dit jaar voor het eerst met een nieuw dorpsplein voor het dorpshuis Artharpe. Ook de kerstboom kreeg een nieuwe plaats en zal de adventsperiode voor Kerst en de dagen voor nieuwjaar het plein gaan opsieren met 960 LED lampjes. Binnen was er weer een pracht aanbod van kerstspullen, hapjes en snapjes. Het geheel werd opgeluisterd met kerstmuziek van Muziekvereniging Adorp.

Kerstmarkt Dorpshuis Artharpe 8 december 2018
5 november, 2018 - 23:19

Dorpsbelangen Adorp organiseert op zaterdag 8 december 2018 van 14.00 – 18.00 uur weer de jaarlijkse kerstmarkt in Dorpshuis Artharpe. De kerstmarktcommissie zoekt weer standhouders voor de kerstmarkt. Iedereen die iets te verkopen heeft. We denken daarbij aan mensen die een leuke hobby hebben en hier iets van willen verkopen of gewoon iets willen laten zien.