Nieuws

Dorpsbelangen Adorp bij de bestuursrechter voor open houden Molenweg Noord
15 juli, 2019 - 22:55

Na de afwijzing van alle bezwaarschriften heeft Dorpsbelangen Adorp besloten de procedure voor het open houden van Molenweg Noord voort te zetten met een beroepschrift bij de bestuursrechter. Op maandag 15 juli heeft de rechtszitting bij de rechtbank te Groningen plaatsgevonden. Uitspraak hierover wordt eind augustus of begin oktober verwacht.

Lentefair Adorp op zaterdag 25 mei 2019
27 april, 2019 - 16:26

Dorpsbelangen Adorp organiseert op 25 mei 2019 een Lentefair op het terrein van de Speelweide “de Molen” aan de Molenweg in Adorp.
De fair wordt gehouden van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Er zijn tal van standhouders met een zeer gevarieerd aanbod.

Volle zaal bij bijeenkomst ""Behoud De Wierde""
28 januari, 2015 - 13:08

Honderdzeventien bezoekers gaven gehoor aan de oproep om deze bijeenkomst bij te wonen en te ondersteunen. Dorpsbelangen gaf samen met de MR een presentatie over de stand van zaken. Aan het slot werden de alternatieven voorgelegd aan het publiek. Dorpsbelangen zet zich bij de schoolbesturen primair in voor behoud van de locatie in Adorp en op de tweede plaats blijft Dorpsbelangen de ontwikkelingen volgen van de stichting Kleine Scholen Nrd Groningen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp
21 maart, 2019 - 15:00

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
2 april 2019 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur.
In de bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag
29 maart 2018.

OC: Adorpers naar rechter om afsluiting Molenweg
16 maart, 2019 - 13:23

Inwoners van Adorp laten het er niet bij zitten, zij stappen naar de rechter om afsluiting van Molenweg Noord te voorkomen. De afsluiting van de weg maakt deel uit de herinrichting van de Provincialeweg N361. Adorpers kwamen hier massaal tegen in het geweer; maar tot dusverre zonder resultaat (Ommelander Courant, zie ook de bijlage).