Nieuws

Gemeente HH presenteert bestemmingsplan ’t Stee in Adorp
17 oktober, 2019 - 14:01

Gemeente Het Hogeland organiseert een inloopbijeenkomst om de woningbouwplannen van ’t Stee te presenteren. De inloopbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 6 November aan staande van 19:00 tot 20:30 uur in het Dorpshuis te Adorp. Stichting KUUB is hierbij ook aanwezig en zal diverse woningtypen (visueel) presenteren. Zie ook: Nieuwsbrief Kuub

Gemeentenieuws: Nieuwbouw in Adorp op komst
17 oktober, 2019 - 09:29

Het college wil woningbouw mogelijk maken in het gebied van de voormalige sportvelden in Adorp. Dit besluit is een gevolg van de Dorpsvisie Adorp dat de Winsumse gemeenteraad vaststelde in 2014.

Bestuursrechter verlengt termijn beroepsschrift met zes weken
20 september, 2019 - 16:58

Zie voorgaand artikel op de site onder https://adorp.com/node/14611
Dorpsbelangen heeft een beroepsschrift ingediend bij de bestuursrechter met betrekking tot afsluiting van Molenweg Noord. Op 15 juli heeft de rechtszitting plaatsgevonden bij de rechtbank. Het bezwaarschrift en de toelichting zijn terug te vinden onder bovenstaande link.

Oversteek bij ’t Witte Hoes en aansluiting Molenweg Zuid levensgevaarlijk
20 september, 2019 - 13:25

Het begint zo langzamerhand erg vervelend te worden in Adorp v.w.b. de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. De snelheid die er de afgelopen maanden in het project zat is er zo te zien volledig uit. Daar zullen redenen voor zijn maar de overlast blijft zo wel erg lang duren en de veiligheid van fietsers en van basisschoolkinderen is in het geding.

Dorpsbelangen Adorp bij de bestuursrechter voor open houden Molenweg Noord
15 juli, 2019 - 22:55

Na de afwijzing van alle bezwaarschriften heeft Dorpsbelangen Adorp besloten de procedure voor het open houden van Molenweg Noord voort te zetten met een beroepschrift bij de bestuursrechter. Op maandag 15 juli heeft de rechtszitting bij de rechtbank te Groningen plaatsgevonden. Uitspraak hierover wordt eind augustus of begin oktober verwacht.