Nieuws

Oversteek bij ’t Witte Hoes en aansluiting Molenweg Zuid levensgevaarlijk
20 september, 2019 - 13:25

Het begint zo langzamerhand erg vervelend te worden in Adorp v.w.b. de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. De snelheid die er de afgelopen maanden in het project zat is er zo te zien volledig uit. Daar zullen redenen voor zijn maar de overlast blijft zo wel erg lang duren en de veiligheid van fietsers en van basisschoolkinderen is in het geding.

Dorpsbelangen Adorp bij de bestuursrechter voor open houden Molenweg Noord
15 juli, 2019 - 22:55

Na de afwijzing van alle bezwaarschriften heeft Dorpsbelangen Adorp besloten de procedure voor het open houden van Molenweg Noord voort te zetten met een beroepschrift bij de bestuursrechter. Op maandag 15 juli heeft de rechtszitting bij de rechtbank te Groningen plaatsgevonden. Uitspraak hierover wordt eind augustus of begin oktober verwacht.

Lentefair Adorp op zaterdag 25 mei 2019
27 april, 2019 - 16:26

Dorpsbelangen Adorp organiseert op 25 mei 2019 een Lentefair op het terrein van de Speelweide “de Molen” aan de Molenweg in Adorp.
De fair wordt gehouden van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Er zijn tal van standhouders met een zeer gevarieerd aanbod.

Volle zaal bij bijeenkomst ""Behoud De Wierde""
28 januari, 2015 - 13:08

Honderdzeventien bezoekers gaven gehoor aan de oproep om deze bijeenkomst bij te wonen en te ondersteunen. Dorpsbelangen gaf samen met de MR een presentatie over de stand van zaken. Aan het slot werden de alternatieven voorgelegd aan het publiek. Dorpsbelangen zet zich bij de schoolbesturen primair in voor behoud van de locatie in Adorp en op de tweede plaats blijft Dorpsbelangen de ontwikkelingen volgen van de stichting Kleine Scholen Nrd Groningen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp
21 maart, 2019 - 15:00

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
2 april 2019 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur.
In de bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag
29 maart 2018.