Nieuws

Bewoners Adorp buigen zich over plannen inrichting voetbalveld.
10 mei, 2017 - 17:50

Dinsdagavond vond de presentatie plaats van een nieuw inbreidingsplan voor woningen op het voetbalveld 't Stee. In 2013 is vvAdorp als voetballende vereniging gestopt en sindsdien is het terrein in afwachting van een nieuwe bestemming. Bij het samenstellen van de dorpsvisie kwam al een CPO project ter sprake voor de invulling van het terrein. Een CPO werd deze avond gepresenteerd door KUUB en architectenbureau SKETS. Het plan werd zeer positief ontvangen.

Het wordt geen lentefair 2017
2 mei, 2017 - 21:23

De Lentefair zou dit jaar worden gehouden op 20 mei 2017.
Door de nieuwbouwwerkzaamheden kan de Lentefair helaas niet doorgaan.
Het terrein is rommelig. Er zijn geen toiletten enz.

Informatieavond plannen voetbalveld Adorp
28 april, 2017 - 12:21

Sinds 2013 ligt het voetbalveld van Adorp er min of meer verlaten bij. In de dorpsvisie is een pagina opgenomen om op het terrein een CPO project van start te laten gaan. In de ambities worden de begrippen levensloopbestendig en duurzaamheid voor de uit te voeren plannen nagestreefd. Dorpsbelangen heeft KUUB gevraagd om het CPO project op dit terrein te gaan begeleiden. Op dinsdag 9 mei is hierover een informatieavond gepland, aanvang 19.30 uur in dorpshuis Artharpe.

Adorp van start met samen energie besparen
4 april, 2017 - 09:18

Kom naar de buurtbijeenkomst op 5 april
In Adorp hebben al heel wat woningen zonnepanelen. Toch valt er nog veel energie te besparen. Bewoners Karel Scheepstra, Norbert Ploeger en Sijbrand Stratingh willen hier een flinke impuls aan geven. Samen willen ze het vuur opstoken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. Op woensdag 5 april om 19.30 uur presenteren ze hun plannen tijdens een bijeenkomst in Dorpshuis Artharpe aan de Torenweg 9. Iedereen is welkom.

NIEUWE SERVER VOOR WEBSITE adorp.com
29 maart, 2017 - 12:40

Vanwege verandering van hostingadres en webserver is er informatie verloren gegaan van de startpagina. Redactie probeert vergane publicaties weer op te halen en opnieuw te plaatsen.