Adorp informeert

Selecteer pagina

Voor Adorp is jaarlijks een bedrag van €15990 beschikbaar, bij elkaar over  drie jaar gerekend ongeveer €48000. De bedragen per jaar zijn overdraagbaar naar het volgende jaar. Eind 2022 moet de totale toekenning een bestemming hebben gekregen. Aanmelding gaat via een vereniging of stichting en deze moet ingeschreven zijn bij Kamer van Koophandel. De aanvragers moeten bij hun aanvraag duidelijk aantonen dat er draagvlak is in het dorp voor het plan, hoe en op welke manier mogen de aanvragers creatief in zijn. Iedere inwoner mag een actie via een vereniging indienen. De aanvragers moeten aantonen dat er sprake is van eigen inzet op financieel vlak of door vrijwilligerswerk. Gemeente Het Hogeland beoordeelt de aanvraag, de gemeente houdt bovendien bij hoeveel er al voor en door het dorp is besteed. Hieronder nog een keer de belangrijkste formulieren, via een link, voor aanvraag:

Hieronder volgt de gehele regeling
1- Voordracht college Het Hogeland
2- Subsidie  regeling
2- Toekenning per dorp
3- Aanvraag formulier 

Verenigingen Adorp
Als verenigingen hebben wij twee bijeenkomsten gehouden over het onderwerp dorpsbudget. De eerste bijeenkomst was op maandag 3 februari. Deze bijeenkomst was  informatief en bedoeld om de verenigingen goed op de hoogte brengen van de nieuwe regeling. Er komt geen ballotage commissie in het dorp, die de aanvragen gaat beoordelen. Wel vinden de verenigingen het belangrijk om elkaar op de hoogte houden bij het doen van een aanvraag; je moet het gras niet voor de voeten wegmaaien voor andere plannen. De verenigingen hebben hiervoor een overzicht van adressen van de verenigingen om elkaar te kunnen informeren.

De tweede bijeenkomst op maandag 2 maart was bedoeld om te inventariseren wat is nu belangrijk voor de vereniging maar vooral hoe kan een dorpsbudget een meerwaarde geven aan het dorp op langere termijn? Vanuit deze tafelgesprekken kwamen een paar onderwerpen met name tevoorschijn: De begraafplaats en de molentuin?

Onderwerpen die genoemd zijn:
-opknappen van de begraafplaats en herstel van graven
-graven herstellen op de begraafplaats
-kinderen op school betrekken bij begraven met het thema doodgaan
-bredere toegankelijkheid tot de molen en het molengebied
-paadje naar de molen toe
-culturele commissie bestaat 30 jaar in 2021
-activiteiten ontplooien op het dorpsplein
-flexibelere podiumvoorziening in de Adorper kerk
-nieuwe kookplaat in Artharpe
-met muziek een dorpentour maken
-dorpsplein leefbaarder & aantrekkelijker maken met activiteiten
-tweewekelijkse markt op dorpsplein
-project voor ouderen met muziek
-extra activiteit op de kermis, bv. een reuzenrad eens in de drie jaar
-speeltuin Wierdestraat een opknapbeurt geven
-ommetje Hekkumerweg-Sauwerd

Toen kwam Corona en zette alle activiteiten en organisaties op “NONACTIEF”.
In een volgend artikel beschrijven wij de bezuinigingsperikelen van Het Hogeland.