Adorp informeert

Selecteer pagina

Gekleurde wegvlakken zijn bij de herinrichting van Adorp in de plek gekomen van afgescheiden fietspaden. Maar in de nieuwe ‘shared space’ is het soms dringen. De provincie neemt aanvullende verkeersmaatregelen in de dorpskom van Adorp. Sinds de doorgaande provinciale weg door het dorp in 2019 werd aangepakt, is het juist dringen voor het verkeer in de nieuwe ‘shared space’.

De herinrichting van de N361 en de dorpskom heeft niet de verbetering van de verkeersveiligheid gebracht die ervan werd verwacht, stelt voorzitter Sijbrand Stratingh van Dorpsbelangen Adorp vast. Het dorp trok aan de bel bij de provincie en heeft vorige week met gedeputeerde Fleur Gräper een pakket aanvullende maatregelen afgesproken.

Sommige dingen niet zo gerold als gehoopt’
Om de doorstroming en veiligheid op de N361 te verbeteren heeft de provincie de weg en de dorpskommen van Adorp, Sauwerd en Winsum de afgelopen jaren grondig op de schop genomen. ,,Maar een aantal dingen heeft niet aan onze verwachtingen voldaan of is niet zo gerold als gehoopt’’, stelt Gräper nu vast.
In Adorp is het vooral in de ochtend- en avondspits druk als forenzen dagelijks vanuit het Hogeland van en naar werk of studie in de stad Groningen trekken. Dat wringt volgens Stratingh met name in de ‘shared space’ die is gerealiseerd bij café Het Witte Hoes. Daarbij kwamen kleurvlakken in de plek van de afgescheiden fiets- en voetpaden.

Dagelijks passeren 12.000 auto’s door dorpskom
Adorp had de N361 het liefst vanuit de dorpskom omgelegd gezien naar een nieuwe rondweg, maar die wens werd niet gehonoreerd. ,,En de weg blijft natuurlijk wel de doorlopende route tussen Hogeland en stad’’, schetst Gräper het probleem. Dagelijks passeren volgens Stratingh ruim 12.000 auto’s en ook de oprukkende elektrische fiets geeft extra druk.
Om de overgang naar de dorpskom beter te accentueren en de snelheid van het verkeer te remmen, komt er onder meer een midden geleider in de N361 aan de noordkant van Adorp. Ook kijkt de provincie samen met Dorpsbelangen of de snelheid is te beteugelen met betere verkeersborden en hagen en leibomen die de weg voor het oog versmallen.

Adorp blij met afspraken: ‘Dit pakket krijgt een dikke voldoende’
Stratingh is blij met het afgesproken maatregelen. Die worden de komende maanden verder uitgewerkt. Dorpsbelangen hoopt dat ze nog voor de zomer kunnen worden uitgevoerd, maar Gräper durft dat niet te garanderen. ,,We hebben niet alles gekregen wat we wilden’’, zegt Stratingh. ,,Maar dit pakket krijgt een dikke voldoende.’’

Dorpsbelangen verwacht al een forse verbetering van de maatregelen in de dorpskom. Maar nog veel meer helpt het volgens Stratingh als de geplande snelfietsroute buiten het dorp alsnog wordt gerealiseerd. Die is tot minimaal na de zomer vertraagd door problemen met de vergunningverlening en de grondverwerving op het traject langs het spoor tussen Winsum, Sauwerd en Adorp.
‘Geplande snelfietsroute naar Stad zal forenzen ook uit auto lokken’
Het mes snijdt aan twee kanten als de doorfietsroute er komt, zegt Stratingh. ,,Aan de ene kant verdwijnen de elektrische fietsen en speedpedelecs uit de dorpskern die nu nog op hoge snelheid passeren. Aan de andere kant zullen steeds meer forenzen uit de auto stappen.’’

Artikel van Erik van der Veen in DvhN.
Zie ook de link https://www.dvhn.nl/groningen/Provincie-trapt-op-de-rem-in-Adorp-26749591.html