Adorp informeert

Selecteer pagina

Provincie Groningen: Op de doorfietsroute Winsum – Groningen zijn tot 15 juli a.s. werkzaamheden. Op een aantal plekken wordt het beton hersteld. Het meest werk zit in de eerste werkzaamheden, het tracé Walfriduspad – Munnikeweg en dan aansluitend twee dagen Laanweg – Oudeweg. Hiervoor is het noodzakelijk om fietsers op sommige punten om te leiden via het fietspad naast de N361.

Helaas is er iets mis gegaan in de vooraankondiging die de aannemer zou plaatsen. Er staan nu tekstkarren bij de omleidingsborden.

Aanpassing van de belijning volgt op een later moment, omdat men de oorzaak nog aan het achterhalen is waarom dit niet goed hecht. Mogelijk komt dit door het gebruik van een speciaal type cement, maar een oplossing hiervoor volgt.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag!

Hartelijke groet,
Omgevingsmanager
Team Projectmanagement
Provincie Groningen

Note van de redactie: Bij de kruising van van de fietsroute met de Spoorlaan hebben zich twee incidenten voorgedaan waarbij geen voorrang is verleend aan een auto op de Spoorlaan. Vanwege een te korte rijbaan naar de spoorlijn moet hier voorrang verleend worden aan verkeer op de Spoorlaan.