Adorp informeert

Selecteer pagina

Doorfietsroute is de nieuwe naam van fietspaden Fietsroute Plus in de regio Groningen-Assen met specifieke kenmerken, het is een fietspad met weinig of geen verkeerslichten en waar je zoveel mogelijk voorrang hebt op kruispunten. Een doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad.

Tussen Groningen en Winsum is een eerste start gemaakt, van Koningslaagtepad tot aan de Spoorlaan, met de aanleg van een nieuwe doorfietsroute langs de spoorlijn. Het fietspad langs de provinciale weg N361 tussen Groningen en Winsum is volgens de provincie één van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie Groningen. Aan beide kanten van de provinciale weg N361 ligt een pad, dat in één richting te gebruiken is. Regelmatig wordt het pad in twee richtingen gebruikt en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het fietspad is te smal, er is te weinig beschutting, het ligt te dicht langs de weg en fietsers hebben moeite om de N361 over te steken.

De doorfietsroute Groningen – Winsum is een van de maatregelen van de provincie om zoveel mogelijk inwoners op de fiets te krijgen. De verwachting is dat eind 2021 de aanleg van de doorfietsroute tot aan Winsum klaar is.

Voor  beeldfragmenten op YouTube zie de volgende link: Fietsroute Plus 2020

Voor nadere informatie zie https://www.groningenbereikbaar.nl/projecten/doorfietsroute-groningen-winsum