Adorp informeert

Selecteer pagina

Binnenkort beginnen nieuwe werkzaamheden aan de molen die voor de omgeving mogelijk overlast kunnen geven. Op maandag 8 februari start de firma Knol uit Akkrum met het versterken van de fundering van de molen. De werkzaamheden bestaan uit graafwerk, hakwerk in de ondermuren van de romp en het aanbrengen van funderingspalen. Een nulmeting van gebouwen in de directe omgeving van de molen heeft inmiddels al plaatsgevonden.


Het is bekend dat de romp van de molen vanaf de bouw in 1851 al is verzakt aan de zuidzijde. De romp staat daardoor wat scheef naar het zuiden en de bovenbouw is hierop verticaal goed in het lood geplaatst door een extra rollaag aan de zuidzijde op de romp. In de molen is de verzakking goed merkbaar,  de zolders in de romp van de molen lopen schuin af en de zolders in de houten achtkant van de bovenbouw zijn weer waterpas. Om verdere verzakking te voorkomen wordt de fundering versterkt voorafgaand aan de verdere restauratie.

De werkzaamheden aan de fundering zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen.