Adorp informeert

Selecteer pagina

Gemeente Het Hogeland organiseert een inloopbijeenkomst om de woningbouwplannen van ’t Stee te presenteren. De inloopbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 6 November aan staande van 19:00 tot 20:30 uur in het Dorpshuis te Adorp. Stichting KUUB is hierbij ook aanwezig en zal diverse woningtypen (visueel) presenteren. Zie ook: Nieuwsbrief Kuub

De afgelopen maanden heeft de nieuw geformeerde gemeente Het Hogeland zich inhoudelijk intensief gebogen over de woningbouwplannen van ’t Stee in Adorp. Dinsdag 8 oktober 2019 heeft het college van B&W formeel nu ingestemd met de planontwikkeling en ondersteuning van woningbouw ’t Stee in Adorp. Dit betekent dat de bestemmingsplanprocedure voor 16 woningen van ‘t Stee ingezet gaat worden. De bestemmingsplanprocedure neemt naar verwachting ca. 11 maanden in beslag, maar is afhankelijk van eventuele zienswijzen die ingebracht kunnen worden en de afhandeling hiervan.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure gaat Stichting KUUB een hoop zaken verder voorbereiden zodat op het moment van vaststelling van het definitieve bestemmingsplan de omgevingsvergunning van ’t Stee zo snel mogelijk aangevraagd kan worden.
Stichting KUUB heeft van de gemeente een planning ontvangen en op basis daarvan haar planning aangepast. De stappen en daaraan gekoppeld tijdspad zien er globaal als volgt uit:

Welkom bij ’t Stee. Welkom in Adorp, Zie link https://www.woneninadorp.nl/

Zie ook de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/ef4f9ad2bd32/nieuwsbrief-t-stee-adorp