Adorp informeert

Selecteer pagina

Er lijkt een enorme concurrentie te ontstaan tussen meerdere leveranciers van glasvezel tot aan de woning. Bij een aansluiting moet er vervolgens keus gemaakt worden tussen een aantal providers die voor de meeste mensen onbekend zijn. Delta Fiber heeft een aansluitovereenkomst met gemeente Het Hogeland gesloten voor aanleg binnen deze gemeente. De veelheid aan informatie maakt kiezen moeilijk. Bij ongeveer 90 aanmeldingen in Adorp wordt glasvezel aangelegd in de bebouwde kom.

Hoe werkt internet via glasvezel?
Glasvezel is een haardunne vezel gemaakt van een speciaal soort glas. Informatie via het glasvezelnetwerk wordt verzonden met behulp van laserlicht. Door laserlicht met zeer hoge snelheid aan en uit te schakelen, worden digitale gegevens doorgegeven. De informatie verplaatst zich razendsnel door de glasvezel. Maximale snelheid van het licht is 300.000 kilometer per seconde. Ter vergelijking, de snelheid van geluid in lucht is 340 meter per seconde. Dat verklaart ook het verschil in tijd bij bliksem en de bijbehorende donder als het onweert. Bij de koperleiding wordt gesproken over beschikbare bandbreedte op een gemeenschappelijke lijn en bij glasvezel krijgt iedere aansluiting een eigen vezeltje. Dat kan een groot onderscheid maken in snelheid bij hoge online bezetting.

Huidige netwerken KPN en Ziggo
De ouderen hebben het nog meegemaakt dat er voor het eerst een telefoonlijn werd aangelegd. Later kwam voor tv de bekende coaxkabel. Beiden gebaseerd op verplaatsing van en elektromagnetisch signaal door een koperen kabel.

Toen kwam internet. De functie van het internet kreeg een dubbelfunctie namelijk het ontvangen en het sturen van informatie, oftewel data downloaden en uploaden. Dat vindt nog steeds plaats via een netwerk die er van oorsprong niet voor gemaakt is. Alhoewel de landelijke netwerken van de netwerkbeheerders als KPN en Ziggo ook al gebruik maken van glasvezelsnelwegen. De aansluitingen naar huis bepalen de uiteindelijke uitwisselsnelheid in Mbits per seconde. Ziggo garandeert een downloadsneldheid van 75, 300 of 600 Mbits per seconde (afhankelijk van abonnement), KPN garandeert in Adorp een downloadsnelheid van 175 Mbits per seconde en glasvezel biedt een gegarandeerde snelheid van 1000 Mbits per seconde. De toekomst voor datauitwisseling zit inderdaad in een aansluiting met glasvezel. Behalve data biedt glasvezel eveneens de mogelijkheden voor tv en telefoon.

DeltaFiber en Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland is een convenant aangegaan met Delta Fiber om in de bebouwde kom van alle plaatsen in deze gemeente een glasvezelaansluiting aan te bieden. Eerder heeft de provincie Groningen in samenwerking met de leverancier Rodin de mogelijkheid aangeboden om alle afgelegen woningen en boerderijen in het buitengebied te voorzien van een snel internet met glasvezel.
Het lijkt nu allemaal logisch om gebruik te maken van de glasvezelaansluitingen. DeltaFiber heeft hiervoor bij alle inwoners al een uitvoerige wervingscampagne gevoerd. Uitgebreide folders en brieven werden huisaanhuis bezorgd. Waarschijnlijk kwam dit leesmateriaal vrij snel bij oud papier gewoon omdat een duidelijk overzicht ontbreekt. Informatieavonden zijn verzorgd in Sauwerd en in Adorp. In Sauwerd waren ongeveer 60 mensen aanwezig en in Adorp waren er bij de presentatie van DeltaFiber  6 belangstellenden.

De glasvezelcampagne van DeltaFiber in Adorp, Bedum, Groot Wetsinge, Klein Wetsinge, Noordwolde, Onderdendam, Sauwerd en Zuidwolde is gestart. Als 35% van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 15 december 2021 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, dan komt er een glasvezelaansluiting op iedere woning zonder verplichting aan de niet-aanmelders.

Tja en dan moet je bij aanmelding nog een keus maken tussen een vijftal providers, oftewel telecomaanbieders, voor je internet, telefoon en tv. Per provider volgt nog een pakketmogelijkheid aan tv zenders. Voordeel van de glasvezel is dus de snelheid en een bijna onbeperkte belasting van je huisnetwerk via de glasvezelaansluiting.

Maar er zijn ook nadelen
Aansluitingen, accounts en mailadressen van KPN, met meerdere aanbieders, en Ziggo komen te vervallen. DeltaFiber heeft geen overeenkomst met KPN en Ziggo. Wie gebruik maakt van de mailaccounts van onafhankelijke aanbieders als Google en Hotmail blijven hun account behouden voor de glasvezelaansluiting van DeltaFiber. Wie bijvoorbeeld gebruik maakt van een zakelijke aansluiting van Ziggo en de software betrekt via een Ziggoaccount krijgt dan toch wat probleempjes bij een adreswisseling. En dan nog het probleem van de adreswijzigingen naar alle zakelijke en particuliere contactadressen.

Delta Fiber en ViberQ gaan strijd met elkaar aan in Het Hogeland
DeltaFiber heeft een convenant voor aanleg in gemeente Het Hogeland. ViberQ is een vervolg-aanbieder van de Rodinaansluitingen  in de buitengebieden van de dorpen binnen de provincie Groningen. ViberQ heeft eveneens geen overeenkomst met KPN en Ziggo. Hier gelden dezelfde nadelen als eerder genoemd bij DeltaFiber.
De billboards van ViberQ en de reclamewerving van DeltaFiber veroorzaken verwarring bij de consument. De keus en voorkeur gaat dan bij de klant al gauw naar het vertrouwde en bestaande netwerk. KPN en Ziggo zullen zich gaan beraden over snelheidsaanbiedingen voor de klant of toch op den duur zelf overgaan tot een glasvezelnetwerk.

Voor nadere informatie DeltaFiber en aanmelding kunt u terecht:

Voor nadere informatie ViberQ kunt u terecht: