Adorp informeert

Selecteer pagina

In het gebied van de voormalige sportvelden aan De Vang in Adorp worden maximaal 18 nieuwe woningen gebouwd.
Gemeente Het Hogeland gaat het nieuwbouwplan ontwikkelen. De woningen zijn met name geschikt voor nieuwkomers, jonge gezinnen en levensloopbestendig wonen. ’t Stee ligt aan de oostkant van het dorp, tussen de bestaande bebouwing en de spoorlijn.

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van woensdag 22 april tot dinsdag 2 juni 2020 in het gemeentehuis in Winsum. U kunt het plan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Hier leest u hoe u een  officiële zienswijze kunt indienen.

Vragen en opmerkingen
Normaal gesproken zou er een bijeenkomst georganiseerd worden om u bij te praten en de mogelijkheid te bieden voor vragen en opmerkingen. Door de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor ’t Stee? Dan kunt u dit online aan ons doorgeven. Zie hiervoor   formulier Het Hogeland

Direct vragen en opmerkingen doorgeven
Per e-mail krijgt u van ons een antwoord. Waar nodig passen we de plannen aan.
De Vereniging Dorpsbelangen Adorp werkt samen met de gemeente aan de realisatie van nieuwbouwplan ‘t Stee.