Adorp informeert

Selecteer pagina

Zaterdag 14 maart 19.30 uur in Artharpe.

Hoe zag het leven er 75 jaar geleden uit in Adorp en
wat deden Adorpers voor de kost?

Van een levendig dorp met veel bedrijvigheid dat bijna zelfvoorzienend was, is Adorp veranderd in een rustig dorp waar het goed wonen is. Er is nog steeds een rijk verenigingsleven, maar de bewoners werken meestal elders of werken niet meer.

Heeft U een beeld van hoe het leven in Adorp er 75 jaar geleden uitzag? Wie er in uw huis of in uw buurt woonde en/of werkte? Waar Adorpers zich zoal mee bezig hielden?

We hebben dat voor U uitgeplozen en willen U dat graag vertellen en laten zien aan de hand van de verhalen van oud bewoners uit die tijd en oud beeldmateriaal.

Toegang gratis.