Adorp informeert

Selecteer pagina

Het college van b&w van de gemeente Het Hogeland biedt de gemeenteraad een ‘bouwstenennotitie’ aan. Daarin staan 3 scenario’s om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. Eerder omschreef het college de financiële stand van zaken al als ‘zorgelijk’. Voor Het Hogeland dreigen de komende jaren tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer zes miljoen euro. Ook de reservepositie staat onder druk; de ondergrens van 6,5 miljoen euro is in zicht.

3 Scenario’s
De bouwstenennotitie schetst drie scenario’s om de financiën de komende jaren op orde te krijgen:

Scenario 1
• Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
• Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
• Slimmer inkoopbeleid gemeente
• Uitstel of schrappen van investeringen
• Verlagen dorpen- en ondernemersfonds (van 9 ton naar 4,5 ton)
• Verhoging onroerendezaakbelasting (5%)

Scenario 2
• Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
• Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
• Slimmer inkoopbeleid gemeente
• Uitstel of schrappen van investeringen
• Verlagen dorpen- en ondernemersfonds (van 9 ton naar 4,5 ton)
• + Verdere verhoging onroerendezaakbelasting (van 5 naar 7,5%)

Scenario 3
• Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
• Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
• Slimmer inkoopbeleid gemeente
• Uitstel of schrappen van investeringen
• Verhoging onroerendezaakbelasting (van 5 naar 7,5%)
• + Volledig schrappen ondernemers- en dorpenfonds
• + Extra besparingen op WMO

Voor degene die de gehele notitie willen lezen zie   Bouwstenennotitie

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de voorstellen van het college op woensdag 2 september 2020.
Het college geeft de voorkeur aan scenario 2.