Adorp informeert

Selecteer pagina

We produceren met z’n allen te veel afval. Ook in Het Hogeland. Waar in vergelijkbare gebieden gemiddelde 141 kilogram per persoon wordt geproduceerd, is dat in Het Hogeland maar liefst 200 kilogram per persoon per jaar. Dit willen we  terugbrengen naar 30 kg.  Die 30 kilo per inwoner is het gewicht aan afval dat overblijft nádat alle grondstoffen er uit zijn gehaald. Daar kunt u zelf veel aan doen door goede afvalscheiding. Van gft, papier, glas, textiel, klein chemisch afval en elektrische apparaten.
De gemeente zorgt voor het scheiden van luiers, plastic, blik en drankverpakkingen. En dat wat we scheiden, wordt weer hergebruikt. Zo gaan er geen grondstoffen verloren. Het streven om te komen tot 30 kilogram per jaar geldt overigens voor iedere inwoner van Nederland. In 2025 willen we dat gerealiseerd hebben in gemeente Het Hogeland.

Containers bij de weg en de Afvalkalender 2021
Om de week halen we restafval en gft-afval bij u op. En tussen april en november kunt u zich aanmelden voor gratis extra ophaalrondes gft.
Deze ophaaldagen staan op de kalender als extra gft.
Elke 1e donderdag van de maand kunt u grofvuil en snoeihout laten ophalen. Dit gaat op afspraak en tegen betaling.

Voor de afvalkalender 2021 zie de bijlage    Afvalkalender of

Grofvuil en snoeihout
In de afvalstoffenheffing is ook de verwerking en het gratis brengen van grofvuil en grof tuinafval verwerkt. Vanaf 2021 kunt u 4 keer per jaar gratis een aanhanger met grof huishoudelijk afval en vier keer per jaar een aanhanger grof tuinafval naar de milieustraat brengen. Dat kan in Usquert of in Groningen(locatie Duinkerkenstraat 99). Grofvuil ophalen is een extra dienst die apart in rekening wordt gebracht.

Klein chemisch afval
Van batterijen, accu’s, verf, lijm en spaarlampen tot gootsteenontstopper en verf. Het is allemaal klein chemisch afval (kca). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld frituurvet en oude of overtollige medicijnen.
U kunt KCA gratis naar de milieustraten Usquert of Groningen brengen. Batterijen kunt u bij veel supermarkten en winkels inleveren.

Afvalstoffenheffing bestaat uit Vastrecht en Diftar+
Diftar+ staat voor “gedifferentieerd tarief”. Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Dit geld gebruikt de gemeente voor onder meer het legen van containers, het inzamelen van klein chemisch afval en het verwerken van afval.
U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of als u hier een woning heeft. U ontvangt hiervoor eind februari een belastingaanslag.
De aanslag bestaat vanaf 2021 uit twee delen: het vastrecht(een vast bedrag) en Diftar+. De aanslag verschilt per huishouden en is gebaseerd op het aantal keren dat de grijze container is geleegd en het aantal kilo’s restafval dat daarbij is opgehaald. Voor het ophalen van gft-afval en voor het gewicht ervan hoeft u niet apart te betalen.

Bronnen en meer informatie: Afval – Gemeente Het Hogeland