Adorp informeert

Selecteer pagina

Kinderen van basisschool De Wierde gaan vanaf maandag 11 mei weer naar school. We hoopten natuurlijk op helemaal naar school, maar we zijn blij dat we weer deels mogen doen wat we in ons onderwijshart het liefst doen: in levende lijve met kinderen werken. We hebben veel positieve reacties gekregen dat we ‘weer los’ kunnen en zijn blij te weten dat de meeste kinderen ook veel zin hebben weer te beginnen.

Maandag 11 mei na de meivakantie,
We waren met de beschikbare ruimte en bemensing natuurlijk het liefst helemaal weer gestart, maar voegen ons uiteraard in het kabinetsbesluit dat 50% van de kinderen tegelijk op school mag zijn. We hebben met elkaar (team en medezeggenschapsraad) gekeken wat voor de kinderen het beste scenario zou zijn binnen de gestelde richtlijnen. Dat we wellicht na twee of drie weken al weer een verandering tegemoet kunnen zien als de richtlijnen worden aangepast, hebben we hierin meegenomen.

Overwegingen
We hebben geprobeerd om kinderen aansluitend  2,5 dag naar school te laten gaan. Daarbij was de leeftijd van kinderen een belangrijke afweging. Voor de kinderen van groep 1 is het belangrijker om rustig op te bouwen dan voor de kinderen in de bovenbouw bijvoorbeeld. Daarom zitten hierin kleine verschillen. Daarnaast proberen we tegemoet te komen aan het werken in de groep, daarom laten we groepen in zijn geheel terugkomen, maar zorgen tijdens het spelen en leren binnen de school wel dat zij verdeeld worden over lokalen en er op die manier ruimte kan worden gecreëerd tussen kinderen. De dagdelen dat de kinderen thuis zijn, werken zij digitaal en op papier.

Looproute
Vanwege de veiligheid mogen ouders tijdelijk niet in school en zo weinig mogelijk op het plein komen. Bij het brengen staan leerkrachten buiten te wachten en zij zullen de kinderen door de juiste ingang naar binnen laten gaan. We vragen de anderhalve meter tussen volwassenen te respecteren en daarom na het brengen en halen direct de schoolomgeving weer te verlaten. Om te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat, hebben we een looproute vastgesteld.

Floor van de Werfhorst
Schoolleider IKC De Wierde