Adorp informeert

Selecteer pagina

Vrijdag 8 juli nam Jan Uildriks het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst. School De Wierde bestaat dan 50 jaar in Adorp. Dat wil niet zeggen dat het onderwijs in Adorp slechts 50 jaar bestaat. De samenstellers Beno Hofman en Kirsten Otten presenteerden het boek met een korte toespraak waarin het verloop van onderwijs in Adorp werd geschetst.
Beno Hofman benadrukte dat dagelijks onderwijs al vanaf de 16e eeuw aanwezig was in het dorp, destijds aangestuurd door het klooster Selwerd. Van oorsprong werd er onderwijs gegeven in het woonhuis van Wolgen, Torenweg 17-19. In het jaar 1884 werd het schoolgebouw geplaatst waar nu het dorpshuis Artharpe is.

Vanaf 1972 werd het onderwijs verzorgd op de huidige locatie, eerst in noodgebouwen wat later omgezet werd naar leslokalen in een permanent gebouw. Hofman wees op de kerkelijke splitsing van de Hervormde kerk naar de Gereformeerde kerk in 1841 onder leiding van dominee de Cock, waarbij in Sauwerd de eerste gereformeerde school is ontstaan. Nu spreken we nog van een Christelijke school in Sauwerd en een openbare school in Adorp.

In 2014 kwam plotseling de intentie van beide schoolbesturen om de twee scholen samen te voegen tot een Samenwerkingsschool in Sauwerd. Dat stuitte op veel bezwaar in Adorp. Aangetoond werd dat instandhouding in Adorp financieel mogelijk was en zo kreeg de school in 2016 groen licht voor voortzetting als IKC De Wierde.

Vanaf 1972 tot nu, dus 50 jaar De Wierde op een unieke en groene locatie. Reden voor een groots feest met muziek en een Amerikaans party. Centraal staat uiteraard de uitreiking van het boek, door financiering uit het dorpsbudget werd deze gratis voor ieder gezin in Adorp één exemplaar verstrekt.

Chiel heeft foto’s gemaakt en deze foto’s zijn voor iedereen te downloaden via de link foto’s De Wierde 50 jaar
Voor gebruik in andere media of voor andere publicaties graag contact opnemen met Chiel.

Het boek “”In Adorp staat een school”” is nog verkrijgbaar.