Adorp informeert

Selecteer pagina

Het kerkhof in Adorp ligt er niet al te florissant bij. Vanuit de Historische Kring Ubbega is het initiatief genomen om hier iets aan te gaan doen. Dat betekent niet dat alles tot op de laatste millimeter aangeharkt moet worden en alle zerken glanzend opgepoetst, maar wat netter dan nu kan het zeker!

Er zijn onderdelen bij die de inzet van experts eisen en simpelweg ook geld vragen. Vanuit de vereniging van Dorpsbelangen Adorp is het initiatief genomen om, in samenwerking met Landschapsbeheer en de Gemeente het Hogeland, de restauratie van enkele zwaar beschadigde grafmonumenten mogelijk te maken.

Maar er zijn natuurlijk ook dingen die we zelf kunnen doen! Voor NL-DOET zoeken we mensen die mee zouden willen helpen met enkele hoognodige werkzaamheden aan de grafmonumenten.

Deze werkzaamheden zijn vooral:

  • Schoonvegen van de graven.
  • Boenen/poetsen aanslag en vastzittend vuil.
  • Verwijderen van onkruid.

Waar nodig en mogelijk zullen we ook aandacht besteden aan de ruimte tussen de graven en de paden.

Vanuit de organisatie wordt gezorgd voor de materialen die nodig zijn bij de werkzaamheden, maar ook voor koffie en iets lekkers daarbij. We verzamelen bij de kerk om 9.30 uur en we stoppen om ongeveer 12.00 uur.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen wij jullie om je aan te melden via mans.schepers@rug.nl.

We hopen op een grote opkomst, iedereen is van harte welkom!