Adorp informeert

Selecteer pagina

Binnen enkele weken zal een bedrijfswagen voor seismisch onderzoek rond de molen rijden. In de daarop volgende maanden zal een aannemer aan de fundering onder de molen gaan werken. Bij deze werkzaamheden wordt een informatiebord/bouwbord geplaatst en zullen rondom de molen bouwhekken geplaatst worden. Geprobeerd wordt om nog dit jaar de wieken af te nemen en de kap van de molen te takelen. Tussen de molen en de schuur overwintert de kap voor herstelwerk. De molen krijgt zolang een noodkap.

Gedurende de gehele restauratie periode, vermoedelijk tot medio 2022, zult u meer activiteiten rondom de molen merken. Deze activiteiten kunnen af en toe last en soms overlast voor de buurt met zich meebrengen. De bouwactiviteiten kunnen lawaai, stof en trillingen veroorzaken. Het verkeer over de Molenweg kan soms belemmerd zijn. De aannemer krijgt van ons de opdracht de overlast tot een minimum te beperken en van te voren de betrokkenen op de hoogte te brengen.


Molenstichting Winsum hoopt op uw begrip en tolerantie tijdens de restauratie. Het vooruitzicht op een prachtig hersteld Aeolus helpt om de overlast te vergeten! Zie ook de molen in het jaar …….?

Zie ook de bijgaande brief van Molenstichting Winsum
Buren overlast[28587]