Adorp informeert

Selecteer pagina

Door het coronavirus kunnen we al een hele tijd niet meer met elkaar en vooral niet voor u spelen. Ieder jaar komen we ook bij uw deur langs om te collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds; de zogenaamde Anjeractie. Dit jaar heeft het fonds een digitale manier bedacht om toch te kunnen collecteren.Via onderstaande link willen wij u vragen om vooral een donatie te doen. Deze link is direct verbonden aan onze vereniging en alle giften komen voor 100% ten gunste van ons.Lukt het niet om dit digitaal te doen dan kunt u ook een donatie overmaken naar ons rekeningnummer NL95RABO 0300805918

 

https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38378811&fbclid=IwAR15l9ABU6fn5dUbUpu_PEymTrUHeHVTE_rt-TlUmb90eSQ8sh7p3X7gY9w