Adorp informeert

Selecteer pagina

In het gebied van de voormalige sportvelden in Adorp worden 16 nieuwe woningen gebouwd. Woensdagavond 6 november vond een inloop met presentatie van het plan plaats. Deze presentatie was bedoeld voor bewoners van Adorp, omwonenden en belangstellenden voor een woning. Het werd een druk bezette inloop direct vanaf 19.00 uur. Zienswijze op het plan indienen kan t/m 4 december 2019.

Gemeente Het Hogeland en Kuub waren goed vertegenwoordigd voor een toelichting op de plannen. Er zijn verschillende reacties op het plan gekomen en veel opmerkingen waren aanmoedigend voor het plan. Zie hieronder de foto impressie en het plan:

Wijziging Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Adorp, ‘t Stee maakt het mogelijk dat er op het voormalige voetbalveld ‘t Stee aan de Vang in Adorp maximaal 18 woningen worden gebouwd. De woningen zijn met name geschikt voor nieuwkomers, jonge gezinnen en levensloopbestendig wonen.
U kunt het voorontwerp van het plan bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl ( https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1966.BPA… ) .

Zienswijzen indienen
Het plan ligt van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis in Winsum. Tijdens deze periode kunnen inwoners van de gemeente en belanghebbenden hun zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Meer informatie en belangstelling
’t Stee is een gezamenlijk project van gemeente Het Hogeland en Kuub geworden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een woning kunnen terecht bij Kuub zie hiervoor www.woneninadorp.nl (website van KUUB). Daar kunt u uw belangstelling aangeven.
De Vereniging Dorpsbelangen Adorp en Kuub Centrum Particuliere Bouw werken samen met de gemeente aan de realisatie van nieuwbouwplan ‘t Stee.

Contact met de gemeente
Telefoon: 088 – 345 88 88
WhatsApp: 06 – 1145 0530
gemeente@hethogeland.nl