Nieuws Adorp

Geschiedenis van koren- en pelmolen Aeolus.
16 februari, 2011 - 15:47

De molen Aeolus te Adorp is in 1851 gebouwd door molenmaker Jacob Kortholt van Ruischerbrug voor rekening van B.G. Oosterhuis.
Tijdens de bouw verzakte de onderbouw in zuidelijke richting sterk; de oplossing om het bovenachtkant toch recht te krijgen was een wigvormig gemetseld tussenstuk! Beide pelstenen liggen derhalve waterpas onder de schuin aflopende stellingzolder. Vanaf de straat gezien maakt het gehele molenlijf daarom een geknikte indruk.

Politieke partijen Bedum rollebollend uit de luwte na afblazen N361 4b+.
5 februari, 2011 - 14:38

Wat te verwachten was komt nu duidelijk tevoorschijn. Als eenmaal de plannen gereed zouden zijn voor realisatie van de N361 4b+ langs de dorpen Sauwerd, Adorp en het natuurgebied Koningslaagte, sluit Bedum aan met een oost-west verbinding voor een verkeersontsluiting van de melkfabriek Friesland Foods/Campina. Voor aanvoer en afvoer gaat het dan om 120000 vrachtauto's per jaar en dat betekent meer dan 300 vrachtauto's per dag. Vanuit stille diplomatie zo'n claim te durven leggen op een nieuwe weg en niet willen bijdragen aan de realisatie heet in de volksmond "parasiteren pur sang".

Nieuwe weg N361 afgestemd in de gemeente Winsum
30 januari, 2011 - 23:56

Maandagavond 24 januari 2011 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid het voorstel voor de N361 afgestemd. De stemmenverhouding was vijf voor en tien tegen. CDA en Gemeentebelangen stemden voor, D66, VVD, CU, PvdA en GroenLinks stemden tegen. In essentie waren er twee belangrijke bezwaren:
– We kunnen en willen dit niet betalen.
– De plannen zijn onvolledig, ‘onvoldragen’.

Ommelander Courant: Adorp niet rouwig om afblazen N361
11 januari, 2011 - 00:05

Voor de realisatie van de N361 wordt januari een cruciale maand. Dat maakte, zoals eerder gemeld in OC, waarnemend burgemeester Pieter van der Zaag van de gemeente Winsum bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie: Het zou zo maar kunnen dat er een dikke streep door de N361 wordt gehaald, hier ligt de laatste kans voor een nieuwe weg naar de stad Groningen.
In de bijlagen:
-Artikel Ommelander Courant
-Artikel Ommelander
-Zienswijze Dorpsbelangen Adorp op inpassingsplan N361

Nieuwjaarsborrel "De Molen" op 9 januari a.s. in Artharpe
4 januari, 2011 - 20:28

Op zondagmiddag 9 januari a.s. is er voor alle leden van buurtvereniging "De Molen" gelegenheid om elkaar in Dorpshuis Artharpe een gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een hapje en een drankje.