Nieuws Adorp

"DeLichttunnel" van Pieter Van den Bosch langs Koningslaagtepad
21 september, 2010 - 18:23

Op zaterdag 25 september opent Pieter Van den Bosch zelf 'De Lichttunnel'. Met dit project wil hij de aanwezigheid van de mensen en hun invloed op de natuur in beeld brengen, in het bijzonder in de Koningslaagte. Opening vindt om 20.00 uur plaats vanuit bezoekerscentrum "Buitenplaats Reitdiep".

Jaarlijkse barbeque Buurtver. de Molen weer zeer succesvol
19 september, 2010 - 20:59

Op 4 september 2010 is er weer de jaarlijkse barbeque gehouden van de buurtver. de Molen. Fam. Stratingh stelde haar tuin net als vorig jaar weer ter beschikking. Vele buurtbewoners hadden weer lekkere salades en desserts gemaakt.

Met name de toetjes van de jongste kokkinnen Karin en Josien vonden gretig afname. E.e.a. is voor herhaling vatbaar.

Geslaagd jubileumfeest "De Molen"
6 juni, 2010 - 11:26

Zaterdag 5 juni vierde Buurtvereniging De Molen haar 20-jarig jubileum met een zeer geslaagde high tea onder zomerse omstandigheden op speelweide De Molen. De feestcommissie, bestaande uit Floor van de Werfhorst, Gerda Schuitema en Ankie Procee, had de middag voortreffelijk georganiseerd.

Digitale hoek
29 juli, 2010 - 16:03

In september worden een aantal inloopochtenden georganiseerd om kennis te komen maken met het fenomeen computer. Zie ook de activiteitenagenda.

Tegenwoordig kunnen we met de computer de bankzaken regelen, contact houden met (verre) familieleden en heel veel informatie vinden over b.v.gezondheid, hobby's, reizen en vrije tijd.

Adorpers boos over afsluiting fietspad tijdens broedtijd.
24 augustus, 2010 - 01:18

Het Groninger Landschap legde in maart 2006 een fietspad aan vanaf het boerderijtje van Harssensbosch naar de Paddepoelsterweg. De afspraak daarbij was dat het pad tijdens het broedseizoen gesloten zou zijn om de broedende grutto's en andere weidevogels zoveel mogelijk rust te geven. (Als bijlage is het verslag van de Informatieavond Reitdiepgebied toegevoegd)