Nieuws Adorp

Digitale hoek
29 juli, 2010 - 16:03

In september worden een aantal inloopochtenden georganiseerd om kennis te komen maken met het fenomeen computer. Zie ook de activiteitenagenda.

Tegenwoordig kunnen we met de computer de bankzaken regelen, contact houden met (verre) familieleden en heel veel informatie vinden over b.v.gezondheid, hobby's, reizen en vrije tijd.

Adorpers boos over afsluiting fietspad tijdens broedtijd.
24 augustus, 2010 - 01:18

Het Groninger Landschap legde in maart 2006 een fietspad aan vanaf het boerderijtje van Harssensbosch naar de Paddepoelsterweg. De afspraak daarbij was dat het pad tijdens het broedseizoen gesloten zou zijn om de broedende grutto's en andere weidevogels zoveel mogelijk rust te geven. (Als bijlage is het verslag van de Informatieavond Reitdiepgebied toegevoegd)

Dorpsomroepers Adorp maken laatste ronde
18 juni, 2010 - 19:26

De dorpsomroepers van Adorp hebben op 18 juni 2010 hun laatste ronde door het dorp gemaakt. Gezeten op prachtige oude brandweerauto van de heer Poort uit Winsum reden zij door het dorp om hun laatste boodschap te verkondigen.

Adorp.com is op vrijdagavond 18 juni de lucht in gegaan.
19 mei, 2010 - 20:19

Op ludieke wijze heeft Dorpsbelangen Adorp de site www.adorp.com vrijdag 18 juni 's avonds om 20.00 uur in de lucht gebracht in dorpshuis Artharpe. Er waren 35 bezoekers getuige van een buitengewone overdracht van de dorpsomroeper naar de digitale nieuwsbrenger op de site www.adorp.com.

Zeer succesvolle sponsorloop op 17-06-2010
17 juni, 2010 - 23:19

Op donderdagavond 17 juni hebben de leerlingen van OBS-de Wierde een zeer succesvolle sponsorloop gelopen. Klik op onderstaande link voor de betreffende foto's.

Sponsorloop 17 juni 2010 - deel 1