Nieuws Adorp

Dorpstafel á la maison
24 maart, 2019 - 16:34

29 maart koken Henk en Frits (06-12969772) Nasi Goreng, Ajam Opor (kipgerecht) en Sajoer boontjes. Het dessert wordt een fris toetje.

We koken dan een beperkte hoeveelheid in verband met het eetuitstapje van Stichting 55+. Daarom graag uw aanmelding voor donderdag 11.00 uur.

Verkiezingsuitslag PS 2019 stembureau Adorp(definitief)
21 maart, 2019 - 00:49

Hieronder volgt een overzicht van de verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in Adorp met voorgaande uitslagen; uitslag van gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen met de nieuwe zetelverdeling. Zie LEES VERDER. Daaronder volgt de uitslag voor Waterschap Noorderzijlvest in Adorp.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp
21 maart, 2019 - 15:00

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
2 april 2019 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur.
In de bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag
29 maart 2018.

OC: Adorpers naar rechter om afsluiting Molenweg
16 maart, 2019 - 13:23

Inwoners van Adorp laten het er niet bij zitten, zij stappen naar de rechter om afsluiting van Molenweg Noord te voorkomen. De afsluiting van de weg maakt deel uit de herinrichting van de Provincialeweg N361. Adorpers kwamen hier massaal tegen in het geweer; maar tot dusverre zonder resultaat (Ommelander Courant, zie ook de bijlage).

De Vreemdelingenmuzikanten
22 maart, 2019 - 01:00

't Witte Hoes word deze avond gevuld met Adorps Talent, ja, met een hoofdletter T ja!