Verzoamelstee in Artharpe 1-11-2011.

Fase twee gaat van start.

De eerste fase van De Verzoamelstee is bijna afgerond. De vragenlijsten voor het onderzoek zijn rondgebracht, “verzoameld” en interviews zijn afgenomen. Daarvoor gingen in elk dorp getrainde vrijwilligers op pad. De respons was boven verwachting en er is een mooie groep vrijwilligers ontstaan. De diensten die toekomstige gebruikers graag willen, zijn op een rij gezet. U leest meer over de eerste bevindingen van het onderzoek in deze nieuwsbrief. De keuze voor de computers in de dorpshuizen is gemaakt. Samen met de ICT-leverancier worden de computers nu “startklaar” gemaakt.
Het aanbod wordt afgestemd op de behoefte, want elk dorp heeft zijn eigen wensen. Ook is het onderzoek naar een tablet, in de volksmond een iPad genoemd, afgerond.
We gaan een tablet ( waarmee hetzelfde kan als met de computer of laptop )
uitproberen in de thuissituatie.
Nu gaat fase twee van start: het installeren van de voorzieningen, de diensten
aanbieden en in gebruik nemen. Om dit goed te laten verlopen worden
dorpshuismedewerkers aangesteld. In deze nieuwsbrief stelt de dorpshuismedewerker van Thesinge zich voor.

Hoe kies je de juiste apparatuur?

Welk apparaat is het handigst voor mensen die van huis uit De Verzoamelstee straks gaan gebruiken? Wordt het een computer? Een laptop, een tablet of slimme telefoon? Dit was een lastige keus! Er zijn namelijk heel veel wensen waarmee rekening moet worden gehouden. De apparatuur moet bijvoorbeeld gemakkelijk te bedienen zijn voor senioren en mensen die weinig ervaring hebben met computers. Ook moet de apparatuur niet te duur zijn, want de kans is groot dat ook andere mensen deze apparatuur willen aanschaffen. Bovendien moet het geheel goed aan te passen zijn – flexibel programmeerbaar – aan onze speciale wensen. Die kennen we nog niet precies, want die willen we immers samen met u, de inwoners, verder invullen. Het zou mooi zijn als het apparaat dat we kiezen redelijk “toekomstbestendig” is. Misschien wilt u er later uw televisie of radio wel mee bedienen of kijken wie er voor de voordeur staat. Of u wilt het gebruiken om een grootletterboek op te lezen.

Android tablet.

Leverancier aXtion keek er naar, net als studenten van de Hanzehogeschool.
Daarnaast heeft een aantal ouderen apparaten uitgeprobeerd en de resultaten zijn besproken in de Stuurgroep. Het is vooral een lastige keus, omdat de markt zo snel verandert. De apparatuur waar we aan dachten toen het project van start ging, is bijvoorbeeld al weer flink verouderd. Er liggen inmiddels nieuwe, betere en goedkopere apparaten in de winkel. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een Android tablet. Dit is eenzelfde soort systeem als de meest verkochte smartphone, maar dan een flink stuk groter. Dus geen geworstel met kleine knopjes! Onze student-assistent Ruben Lubben heeft de apparatuur uitvoerig getest en hij weet er al veel vanaf. Nu gaan ook de dorpshuismedewerkers ermee aan de slag. Per dorp is een beperkt aantal tablets beschikbaar.

Van alles mogelijk.

Tot slot: u zult verbaasd zijn wat zo’n apparaat allemaal kan. Bijvoorbeeld uw eigen foto’s bekijken. Op de buienradar zien wanneer en waar het gaat regenen. Met andere mensen beeldbellen. U hoort elkaar niet alleen, maar ziet elkaar ook. De dorpshuismedewerkers en Ruben helpen u bij het gebruik. Eerst zal het wat onwennig zijn, maar na een paar dagen voelt het al heel vertrouwd!

Pionieren in De Verzoamelstee.

Mijn naam is Janna Hofstede. Ik ben 53 jaar. Mijn hele leven leven woon ik al in het mooie dorp Thesinge. Het is heerlijk buiten wonen op een prachtige plek waar ik volop kan genieten van rust, ruimte, natuur en vergezichten. Wil ik leven in de brouwerij? Dan is de bruisende stad Groningen, ook voor niet alledaagse fietsers, binnen bereik. Ik woon alleen en zonder huisdieren. Ik denk, praat en droom in het Gronings. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met tuinieren, andere tuinen bezichtigen en fotograferen. Ook ben ik
verzoameloar. Verzamelaar van ansichtkaartjes met afbeeldingen van fietsen of
onderdelen daarvan. In 1975 begon ik mijn werkzame leven in Groningen bij het
Algemene Stads en Provinciaal Groninger Ziekenfonds, de voorloper van Menzis. Drie jaar later ben ik overgestapt naar de Raiffeisenbank Ten Boer en Omstreken, de huidige Rabobank Noord-Groningen. Op 1 november 2010 eindigde mijn dienstverband vanwege een reorganisatie. De manier waarop heeft me aan het denken gezet. In 1978 gestart bij een dienstverlenend bedrijf en in 2010 afscheid genomen bij een commercieel bedrijf. Ik heb dienstverlening hoog in het vaandel staan. Toen ik dan ook hoorde van De Verzoamelstee, was ik verkocht. Waarom? Omdat De Verzoamelstee een uniek project is.
Bij De Verzoamelstee draait alles om leefbaarheid. Prettig wonen voor jong en oud, voor alle dorpsbewoners! Trefpunt, ons mooie dorpshuis als Verzoamelstee met computer. Voor mij is het project De Verzoamelstee ook pionieren. Ik kan dienstverlenend bezig zijn en laten zien wat mijn pas behaalde certificaat als seniorenvoorlichter waard is. Ik doe werkervaring op in een andere sector en kan mijn netwerk uitbreiden. Ik hoop op een prettige samenwerking en dat de leefbaarheid voor alle bewoners mag groeien en bloeien!

Ouderen gaan met hun tijd mee!

Eerste onderzoeksresultaten.

Het onderzoeksteam, versterkt door vrijwilligers uit de dorpen, is de afgelopen zomer druk bezig geweest met het verz(o)amelen van onderzoeksgegevens voor De Verzoamelstee. Zo is een vragenlijst gebracht naar alle 65+ers in de deelnemende dorpen Adorp, Onderdendam en Thesinge. Ook in het controledorp Ten Post zijn ouderen ondervraagd. De deelname overtrof al onze verwachtingen en ligt op ruim 60%! De gemiddelde leeftijd van onze respondenten is 73,1 jaar. De verschillende leeftijdsgroepen - 65-74 jaar, 75-84
jaar en 85+ - zijn evenredig vertegenwoordigd.

Opvallend.

Ouderen van nu, en met name de jongere senioren – de 75 min-groep – gaan met hun tijd mee. De respondenten beschikken vaak over een computer en nog vaker over een mobiele telefoon. Wat opmerkelijk is, is de grote omvang van de groep computeraars en de frequentie waarmee deze 65+ers de computers gebruiken. De meeste gebruiken regelmatig een computer en ruim vier op de tien zelfs dagelijks. Dit geldt natuurlijk niet voor alle respondenten. Met name mensen van 85 jaar en ouder maken weinig gebruik van de computer. Dit verschil is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de meeste mensen tussen de 65 en 74 in hun werk waarschijnlijk te maken hebben gehad met
computers en oudere generaties waarschijnlijk veel minder. Voor deze laatste groep is de drempel om met een computer aan de slag te gaan mogelijk dan ook hoger. Respondenten die geen computer gebruiken, geven meestal aan dat dit komt omdat zij niet met de computer kunnen omgaan of omdat er niets is waarvoor zij een computer nodig hebben.

Een vertekend beeld?

Het is belangrijk om de onderzoeksdata en uitkomsten kritisch onder de loep te nemen. Voordat conclusies kunnen worden getrokken willen de onderzoekers graag weten of de verzamelde onderzoeksgegevens – afkomstig van een deel, namelijk ruim 60% van de 65+ers in de dorpen – iets zeggen over de dorpen als geheel. Een “non-respons analyse” noemen ze dat. Voor deze analyse kijken de onderzoekers niet alleen wie de vragenlijst heeft ingevuld, maar ook wie dat niet heeft gedaan. Als een bepaalde groep – bijvoorbeeld gezonde ouderen – de vragenlijst in verhouding vaker invult dan een andere groep – bijvoorbeeld ouderen met een chronische ziekte – kan een te rooskleurig beeld
ontstaan. Daar wordt in het onderzoek rekening mee gehouden.
De eerste onderzoeksresultaten zijn eind juli gepresenteerd aan de bestuurders van de drie dorpshuizen, dorpsbelangen, Stichting 55+ uit Adorp en de vrijwilligers die de vragenlijsten hebben rondgebracht. De aanwezigen waren verbaasd over het grote aantal computeraars onder 65+ers.
De komende maanden worden de resultaten verder uitgewerkt en besproken in de dorpen.