Namens alle verenigingen voor iedereen gelukkig nieuwjaar 2018 toegewenst