Kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte slaan ook toe in Adorp

Binnenkort worden kastanjes en essen gekapt aan de Spoorlaan en aan de Torenweg. Aan de Torenweg betreft het vier kastanjes rondom de begraafplaats en aan de Spoorlaan twee essen. Hoewel de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte op meerdere bomen is toegeslagen worden vooreerst de door de ziekte totaal gevelde bomen gekapt. Andere bomen worden gesnoeid op dood hout. De werkzaamheden worden de komende 4 weken uitgevoerd.

Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud van de gemeente Winsum, Ability en andere bedrijven gesnoeid. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. Soms is het noodzakelijk om een boom te kappen. Deze bomen zijn gemarkeerd met een oranje stip.

Bomenkap aan de WierumerschouwsterwegBomenkap aan de Wierumerschouwsterweg

Snoei- en kapprogramma gemeente Winsum
Meer informatie over kappen en snoeien in de gemeente Winsum is te vinden in het snoei- en kapprogramma 2017-2018. Hierin vindt u onder andere een totaaloverzicht van de bomen die gekapt, gesnoeid of geknot gaan worden. Compleet met een omschrijving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (0595-447777).

Essentaksterfte
In Nederland zijn veel essen aangetast door de Essentaksterfte. De Essentaksterfte is het gevolg van een schimmelaantasting. Vaak sterft een aangetaste boom na verloop van tijd af. Slechts een heel gering percentage is bestand tegen de Essentaksterfte. Uit de meest recente bomeninspectie blijkt dat er in de gemeente Winsum dit jaar ongeveer 160 essen gekapt moeten worden. Dat is 15% van alle geïnspecteerde essen. In vergelijking met voorgaande jaren is dit een flinke toename. Om risico's te vermijden zal de gemeente eerst dode takken verwijderen. Wanneer dit niet meer afdoende is moet de gemeente helaas overgaan tot kappen.

Kastanjebloedingsziekte bij de begraafplaatsKastanjebloedingsziekte bij de begraafplaats

Kastanjebloedingsziekte
De paardenkastanjebomen in Nederland worden bedreigd door de kastanjebloedingsziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom.
In 2002 kwamen de eerste symptoommeldingen binnen en in 2004 waren al veel paardenkastanjebomen in het land aangetast. In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als een bacterie.

Kappen en herplanten
De verwachting is dat de komende jaren een groot aantal essen gekapt moet worden. De es is in de gemeente Winsum een beeldbepalende boom: het bomenbestand bestaat voor 35% uit essen. Om de bomenstructuur in stand te houden zal herplant plaatsvinden. Zo lang er geen resistente essen zijn, kiest de gemeente Winsum bij herplant voor andere boomsoorten.

Estaksterfte aan de SpoorlaanEstaksterfte aan de Spoorlaan