Opening Natuurspeelplaats Adorp op 8 juni

Vrijdag 8 juni van 15.15 uur – 18.30 uur wordt de natuurspeelplaats in Adorp officieel geopend door wethouder Marc Verschuren. Het gebied rond de school is niet alleen interessant voor jonge Adorpers, zo is het buitenpodium een goede plek voor allerlei culturele activiteiten en vormt het terrein een prachtig startpunt voor het nieuwe dorpsommetje.

Wat is er allemaal te doen
De inwoners van Adorp hebben een jaar geklust om van de ruimte rond IKC De Wierde een echte natuurspeelplaats te maken. De tegels hebben plaats gemaakt voor een plek waar kinderen kunnen spelen en leren in de natuur. Hier mag je vies worden!
Op 8 juni is er de hele middag van alles te doen. Studenten van ROC Menso Alting hebben speciaal voor deze feestelijke dag activiteiten bedacht. Terwijl de kinderen hieraan deelnemen, kunnen ouders en andere belangstellenden onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers de natuurspeelplaats ontdekken. Om 17.00 uur zal wethouder Marc Verschuren de speelplaats officieel openen. Na dit formele moment is er een BBQ en wordt het nieuwe buitenpodium ingewijd door Muziekvereniging Adorp. Vanaf 18.00 uur is er een open podium voor iedereen.

Programma:
15.15 uur inloop
15.30 - 16.45 uur spelletjes
17.00 uur officiële opening door Wethouder Verschuren
17.20 uur BBQ
17.30 - 18.00 uur miniconcert Muziekvereniging Adorp
18.00 - 13.30 uur open podium (aanmelden via PB)
18.30 uur einde

College van B&W
Het College van B&W van Winsum heeft de natuurspeelplaats al regelmatig van dichtbij bekeken. Wethouder Harmannus Blok gaf in juni vorig jaar het startsein voor de uitvoering van de natuurspeelplaats, burgemeester Rinus Michels trad onlangs op als veilingmeester en nu is het de eer aan wethouder Marc Verschuren om de officiële opening te verrichten.

Klus moe?
Dat de bevolking van Adorp nog niet klus moe is mag een wonder heten. Gedurende het jaar zijn er acht klusdagen gehouden en is er bijna wekelijks met kleine groepen vrijwilligers op het terrein gewerkt. De grote klussen, zoals het grond- en straatwerk en het plaatsen van de speeltoestellen, zijn uitgevoerd door professionals. De kleinere klussen zoals het lichten van (alle!) tegels, het verdelen van houtsnippers, het aanleggen van paadjes, de beplanting, etc. heeft het dorp zelf uitgevoerd.

Natuurlijk spelen
IKC De Wierde ligt midden in de natuur en toch vlakbij de stad. Zowel de partners in het IKC, kinderopvangorganisatie Thuishuis Klein is Fijn en basisschool De Wierde, als ouders en dorpsbewoners onderstrepen het belang van leren met, van en in de natuur. Dat ‘natuurlijk spelen’ aanslaat bij de kinderen blijkt uit het huttendorp dat vol enthousiasme is gebouwd en de natuurclubjes die spontaan zijn ontstaan.

Leefbaarheid
De natuurspeelplaats is een project voor- en door het dorp geworden. Iedereen hielp mee met handen, met materieel, met soep of hapjes. Groot, klein, oud of jong het hele dorp is betrokken. Zo heeft Adorp een mooie stap gemaakt om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

Subsidies en eigen werk
De natuurspeelplaats is één van de drie leefbaarheidsprojecten waarvoor Dorpsbelangen Adorp subsidie heeft ontvangen uit het programma ‘Dorpsvisies en Landschap’ van Landschapsbeheer Groningen. Dit maakt weer deel uit van het programma ‘Kansrijk Groningen’, gefinancierd door de NAM en de Provincie Groningen. Andere subsidiebijdragen zijn toegekend vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen, het Fonds Jantje Beton, de Regeling Bewonersinitiatieven van de provincie Groningen en vanuit de regeling Speelvoorzieningen van de gemeente Winsum. Eigen geld is vergaard door een sponsorloop en een veiling van oude schoolplaten.