Informatieavond nieuwbouwplannen ’t Stee in Adorp

U kunt woensdag 13 juni van 18.00-20.30 uur binnenlopen in dorpshuis Artharpe om de plannen te bekijken en te bespreken.

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen op 29 maart jongstleden was de inrichting van het voormalig voetbalveld ´t Stee een belangrijk agendapunt. Vereniging Dorpsbelangen heeft toen toegezegd, mede ook in overleg met de gemeente Winsum en Stichting Kuub, om de uiteindelijke plannen toe te lichten tijdens een informatieavond.
Op 13 juni is het zover en tijdens deze informatieavond kan iedereen zien hoe het nu voorliggende ontwerp van de nieuwbouwplannen er uit komt te zien. Er zijn tijdens deze avond mensen aanwezig van Stichting KUUB, architectenbureau Skets, mensen van de gemeente Winsum en Dorpsbelangen om vragen te beantwoorden.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van het stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ’t Stee. Dit is nu volledig ambtelijk beoordeeld en getoetst op geldende regels en wetgeving door de gemeente Winsum.
Het is in onze ogen een mooi plan geworden met ruim opgezette kavels en veel openbaar groen. De bedoeling is om met inwoners van het dorp een invulling te geven aan het openbaar groen, bijvoorbeeld als wandelgebied, volkstuinen of iets anders, zoals toegezegd.
Voor alle vragen en suggesties kunt u terecht op de informatieavond op woensdag 13 juni tussen 18.00 uur en 20.30 uur in dorpshuis Altharpe.

Gemeente Winsum
Stichting KUUB
Skets
Dorpsbelangen Adorp