Goed bericht van schoolbestuur L&E voor IKC De Wierde in Adorp

In 2015 dreigde sluiting van Kromme Akkers, De Getijden en De Wierde als gevolg van een omvangrijk toekomstplan voor scholen in het gebied tussen Lauwers en Eems. Het protest tegen de plannen leidde tot gezamenlijke initiatieven van ouders, leerkrachten en organisaties in de verschillende dorpen. In 2018 zou het project geƫvalueerd worden en kon worden bekeken of de scholen bestaansrecht hadden.

Naar aanleiding van Toekomstscenario III en de reacties daarop zijn in 2015 voor deze drie scholen intentieverklaringen opgesteld en ondertekend, waarin scholen door middel van (dorps)participatie en andere activiteiten op de een of andere manier hun bestaansrecht konden bewijzen. Tevens werd een evaluatie aangekondigd in 2018 waarin de mogelijke dreiging van sluiting mogelijk bleef. Met name dat laatste, de constante dreiging van een mogelijke sluiting van de school, als gevolg van de aparte status in 2015, wordt met dit besluit weggenomen. De drie scholen zijn geen uitzondering (meer) binnen het scholenbestand van L&E, voor wat het voortbestaan betreft.

De evaluatie is nog in volle gang, de verwachte leerlingendaling is tot staan gebracht of is zelfs omgebogen in een leerlingenstijging. De samenwerking tussen ouders, scholen en dorp heeft geleid tot bruisende initiatieven. Daar is veel waardering voor. Tegelijkertijd lekte veel energie weg door de constante dreiging van een mogelijke sluiting. Met name dat laatste wil het schoolbestuur nu wegnemen met dit besluit en duidelijkheid geven voor continuĆÆteit van het onderwijs in Adorp, Garnwerd en Pieterburen.
De evaluatie moet opleveren wat zowel de drie betrokken scholen als de andere scholen van Lauwers en Eems aan deze ervaringen kunnen hebben. Ook is er een beter beeld van wat er zoal speelt bij een klein(ere) school en hoe je daar adequaat op kan reageren. Die evaluatie wordt in het najaar verwacht.