Werkzaamheden projectuitvoering Dorpsplein

DorpspleinDorpsplein
Werkzaamheden projectuitvoering Dorpsplein.
Deze week zal aannemer Everts uit Winsum in opdracht van het dorpshuisbestuur ‘Artharpe’ starten met het grond- en straatwerk bij de projectuitvoering Dorpsplein Adorp. In juli werd u hierover reeds geïnformeerd met een flyer en met een aankondiging op de website www.adorp.com.

De werkzaamheden betreffen eerst het dorpshuisterrein, tot aan de Torenweg. De oude verharding van betonklinkers wordt vervangen door een verharding van gebakken klinkers en de ruimte omgevormd tot een dorpsplein. Straatmeubilair en beplanting worden in het najaar aangebracht.

In de weken 38 en 39 zal er sprake zijn van regelmatige stremming van doorgaand verkeer op de Torenweg in Adorp, ter hoogte van het dorpshuis. In opdracht van de gemeente zal aannemer Everts in dit wegvak het asfalt vervangen door eenzelfde klinkerbestrating als op het dorpshuisterrein.

De woningen aan de Torenweg blijven bereikbaar. Bezoekers van het dorpshuis kunnen parkeren langs de Torenweg en het terrein van Neumann. Het IKC De Wierde blijft in ieder geval bereikbaar via de toegang aan de Kleine Straat.

Sluitstuk van de werkzaamheden vormt de inrichting van de nieuwe containerplaats, conform het ontwerp dat enkele jaren geleden door de gemeente met aanwonenden is besproken. De locatie is wel opgeschoven om een overloop parkeerplaatsen te kunnen realiseren op het terrein van Neumann.

We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden hinder kunnen geven, maar proberen dat tot een minimum te beperken. Het grond- en straatwerk zal vóór 30 september zijn afgerond.

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Gerard Wezenberg van de Werkgroep Dorpsplein Adorp 0592-340872 stekenstreek@home.nl of met de heer Jaap Snijder, afdeling Ruimte van de gemeente Winsum 0595-447777 j.snijder@winsum.nl