Bezwaar tegen afsluiting Molenweg Noord

Voor de zomervakantie hebben Provincie Groningen en gemeente Winsum besluiten bekendgemaakt voor de afsluiting van de aansluiting van de Molenweg Noord op de N361. Omdat er veel nadelige gevolgen aan afsluiting zitten, is een bewonersgroep van de Molenweg een actie begonnen om bezwaren in te dienen. Ook Dorpsbelangen heeft haar bezwaren aangegeven. Onlangs hebben alle bezwaarmakers brieven ontvangen van gemeente Winsum en provincie Groningen om hun bezwaar toe te komen lichten in een hoorzitting.

Op 12 oktober 2018 is er om 12.15 uur een gezamenlijke hoorzitting. Wie wilde inspreken kon zich daarvoor aanmelden. De bedoeling is dat de bewonersgroep gaat inspreken voor de bezwaarmakers die hun algemene bezwaar hebben ingestuurd. Het is dan wel nodig dat bezwaarmakers die dat willen een volmacht geven aan Wies Boschma. Het is handig om dit aan haar door te geven.

Daarnaast zullen Dorpsbelangen en Ger van Dam inspreken op de hoorzitting om hun eigen bezwaren kenbaar te maken.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.