Bomenkap vanwege Essentaksterfte

Op een aantal locaties laat Gemeente Winsum bomen kappen. De kapmeldingen voor deze bomen zijn eerder al gepubliceerd. Op alle locaties is sprake van herplant. De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen, dit kunnen we helaas niet helemaal voorkomen. In het uiterste geval kan een weg gedurende korte tijd even gestremd zijn.

Het betreft:
• 33 Essen langs Meeden, tussen afslag Gouw en Meander, Winsum. Herplant met eik en iep;
• 65 bomen verspreid over de gemeente, een groot deel betreft essen, daarnaast nog diverse andere soorten.
In het document kapmelding bomenlijst ziet u alle bomen en locaties. Zie https://www.winsum.nl/bestand/bomenkap_vanwege_essentaksterfte//kapmeldi...
De uitvoering zal later dit najaar plaatsvinden.

Essentaksterfte
In de gemeente Winsum zijn veel essen aangetast door de Essentaksterfte. De Essentaksterfte is het gevolg van een schimmelaantasting. Vaak sterft een aangetaste boom na verloop van tijd af. Slechts een heel gering percentage is bestand tegen de Essentaksterfte.

Kappen en herplanten
De es is in de gemeente Winsum een beeldbepalende boom: het bomenbestand bestaat voor 35% uit essen. Om de bomenstructuur in stand te houden zal herplant plaatsvinden. Zo lang er geen resistente essen zijn, kiezen we bij herplant voor andere boomsoorten.