Belangrijke oproep aan alle verenigingsbesturen

Een delegatie van Dorpsbelangen Adorp heeft afgelopen week haar jaarlijkse overleg gevoerd met het bestuur van Dorpsbelangen Sauwerd, Klein & Groot Wetsinge. Tijdens deze vergadering kwamen een groot aantal zaken aan bod. Een belangrijk punt sprong er tijdens dit overleg uit, nl. de moeite die veel besturen van verenigingen moeten doen om leden te krijgen, subsidies aan te vragen, bestuursleden te vinden, te communiceren met achterban, etc.
Voor de zomer hebben in Sauwerd nu een aantal verenigingen een sessie gehad, samen met Dorpsbelangen Sauwerd, Klein & Groot Wetsinge, waarin men heeft nagedacht over hoe men als verenigingen samen zou kunnen gaan werken om de (bestuurs)taken makkelijker te maken. Hier zijn een aantal ideeën uitgekomen die we graag met jullie nader willen uitwerken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een verenigingsfolder voor Adorp en ook voor Sauwerd, Klein & Groot Wetsinge, een verzamelblad van de verenigingen waarin iedere vereniging haar activiteiten en informatie kan communiceren. Door dit samen te doen worden de kosten bijvoorbeeld fors lager.
Graag nodigen wij, als gezamenlijke besturen van Dorpsbelangen Adorp, Sauwerd, Klein & Groot Wetsinge, een delegatie van ieder bestuur uit om op 14 november om 19:30 uur in Ubbegaheem na te komen denken over onder andere de volgende onderwerpen:
- Communicatie, b.v. een Verenigingenfolder,
- websites www.adorp.com & www.ditissauwerd.nl
- financiën per vereniging
- ledenadministratie
- etc.
- etc.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.